عنوانی با این نام ایجاد نشده است : نصب

همینک آن را ایجاد کنید


  سایر عناوین مشابه :
 • شیخ‌الاسلام (منصب)
 • نصب محتسب
 • منصب افتا
 • منصب حکومت
 • منصب قضا
 • منصب امامت (قرآن)
 • رده:نصب امام
 • رده:عوامل نصب
 • مولوی (منصب)
 • رده:صاحب منصبان عصر صفویه
 • رده:صاحب منصبان اصفهان
 • رده:صاحب منصبان دوره صفویه
 • نصب امام توسط خداوند (ادله نقلی)
جعبه ابزار