نشانه های بلوغ (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر قرآن کریم برای بلوغ نشانه‌هایی ذکر شده است که به بیان خواهیم پرداخت.


احتلام

[ویرایش]

قرآن کریم احتلام را پایان دوران کودکی و سرآغاز بلوغ دانسته است.
واذا بلغ الاطفـل منکم الحلم فلیستـذنوا.." و هنگامی که اطفال شما به سن بلوغ رسند باید اجازه بگیرند. "
واژه" حلم" (بر وزن" کتب") به معنی عقل آمده است و کنایه از بلوغ است که معمولا با یک جهش عقلی و فکری توام است، و گاه گفته‌اند" حلم" به معنی رؤیا و خواب دیدن است، و چون جوانان، مقارن بلوغ، صحنه‌هایی در خواب می‌بینند که سبب احتلام آنها می‌شود این واژه به عنوان کنایه در معنی بلوغ به کار رفته است..
راغب می‌گوید: و (و اذا بلغ الاطفال منکم (الحلم)
- ۵۹/ نور): زمان بلوغ زیرا در آنحال حلم و شکیبائی سزاوار اوست.

توانایی بر نکاح

[ویرایش]

توانمندی بر نکاح دیگر نشانه بلوغ است.
وابتلوا الیتـمی‌حتی اذا بلغوا النکاح فان ءانستم منهم رشدا فادفعوا الیهم امولهم.." و یتیمان را چون به حد بلوغ برسند، بیازمایید! اگر در آنها رشد (کافی) یافتید، اموالشان را به آنها بدهید "
تعبیر به" اذا بلغوا النکاح" اشاره به این است که آنها به سر حدی برسند که قدرت بر ازدواج داشته باشند و روشن است کسی که قدرت بر ازدواج دارد قدرت بر تشکیل خانواده خواهد داشت، و چنان کسی بدون سرمایه نمی‌تواند به اهداف خود برسد، بنا بر این آغاز زندگی زناشویی با آغاز زندگی اقتصادی مستقل همراه است، و به عبارت دیگر ثروت آنها موقعی بدستشان داده می‌شود که هم به بلوغ جسمی برسند و نیاز آنها به مال شدید شود، و هم بلوغ فکری پیدا کنند و توانایی برای حفظ مال داشته باشند.
منظور از «حتی اذا بلغوا النکاح» رسیدن به حدی است که توان بر مواقعه و انزال را داشته باشد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. نور/سوره۲۴، آیه۵۹..    
۲. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۴، ص۵۴۱..    
۳. راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، ج۲۱، ص۱۲۹.     .
۴. نساء/سوره۴، آیه۶..    
۵. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۳، ص۳۰۷.    
۶. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، ج۳، ص۲۰.    


منبع

[ویرایش]


قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «نشانه های بلوغ ».    


رده‌های این صفحه : بلوغ | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار