نخبة المقال فی علم‌ الرجال

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحسینی بروجردی، سید حسین بن رضا (۱۲۲۸ - ۱۲۷۶ ق) صاحب کتابی با عنوان، نخبة المقال فی علم الرجال می‌باشد.
[۱] حسینی بروجردی، سید حسین، نخبة المقال فی علم الرجال، ص۲۵۲.معرفی کتاب

[ویرایش]

این کتاب، منظومه‌ای مشتمل بر ۱۳۱۳ بیت در بیان فهرستی از اسامی رجال حدیث است؛ لیکن مصنف از ذکر اسامی راویان مجهول و بیان اسامی و حالات بسیاری از متاخران، اجتناب نموده است. به همین دلیل، در تتمه و تکمیل آن، مرحوم علی بن عبدالله علیاری (م ۱۳۲۷ق) کتاب منتهی الآمال فی تتمیم زبدة المقال و سپس در شرح نخبة المقال و منتهی الآمال کتاب بهجة الآمال فی شرح زبدة المقال و منتهی الآمال را تالیف نموده است.
مرحوم سید شهاب الدین مرعشی در شرح نخبة المقال، کتاب منیة الرجال فی شرح نخبة المقال را تالیف نموده است.
محقق تهرانی در الذریعة این کتاب را با عنوان نخبة المقال فی علم الرجال، و نیز با عنوان‌های زبدة المقال فی علم الرجال و رجال السید حسین بن محمد رضا ، فهرست نموده است.
شایان ذکر است که محقق تهرانی آورده است که نام این کتاب، نخبة المقال فی علم الرجال بوده است؛ لیکن در کتاب چاپ شده، عنوان زبدة المقال فی علم الرجال آورده شده است. نسخه‌های خطی این کتاب، در کتاب خانه‌های ایران موجود است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. حسینی بروجردی، سید حسین، نخبة المقال فی علم الرجال، ص۲۵۲.
۲. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعة الی تصانیف الشیعة، ج ۲۴، ص ۹۹.    
۳. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعة الی تصانیف الشیعة، ج ۱۲، ص ۳۴، ش۱۸۹.    
۴. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعة الی تصانیف الشیعة، ج ۱۰، ص ۱۱۲.    


منبع

[ویرایش]
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «تألیفات رجالی قرن سیزدهم هجری»، تاریخ بازیابی ۹۵/۲/۸.    


رده‌های این صفحه : کتب رجالی شیعه
جعبه ابزار