نجم‌الدین (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افنجم‌الدین ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

نجم‌الدین کبری، از صوفیان ایرانی و از درخشان‌ترین چهره‌های عرفان اسلامی شیعی سده‌های ششم و هفتم هجری قمری
نجم‌الدین رازی، از اصحاب و مریدان شیخ نجم‌الدین کبری و از چهره‌های تأثیرگذار و مطرح در تاریخ تصوف و عرفان در ایران و جهان اسلام
نجم‌الدین گوتسویی، از علما، ادبا و مشایخ مبارز داغستان در قرن چهاردهم هجری/ بیستم میلادی
نجم‌الدین ابن‌صوفی، اِبْن‌ِ صوفی‌، نجم‌الدین‌ ابوالحسن‌ علی‌ بن‌ ابوالغنائم‌ محمد (ح‌ ۳۹۰- ح‌ ۴۶۰ق‌/۱۰۰۰- ۱۰۶۸م‌)، نسب‌ شناس‌ شیعی
نجم‌الدین‌ احمد بن‌ محمد، جمال‌الدین‌ ابوالعباس‌ احمد بن‌ محمد (۶۵۵ -۱۶ ربیع الاول‌ ۷۲۳ق‌/ ۱۲۵۷- ۲۵ مارس‌ ۱۳۲۳م‌)، قاضی‌ القضاة دمشق‌ ، قاضی‌ عسکر، فقیه‌، محدث‌ و ادیب‌
نجم‌الدین جعفر بن محمد بن نما حلی، از علما و محدثین قرن هفتم هجری قمری
نجم‌الدین یوسف بن احمد ثلایی، ثُلایی، نجم‌الدین یوسف‌بن احمدبن عثمان (د جمادی ‌الآخر ۸۳۲/ مارس ۱۴۲۹)، فقیه و مفسر زیدی یمنی
نجم‌الدین مروجی طبسی، نجم‌الدین مروجی طبسی از علما و محققین معاصر
نجم‌الدین ابوالعباس احمد بن عبدالرحمن آل‌قدامه، احمد بن عبدالرحمن بن احمد از شخصیت‌های آلِ قُدامه


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار