نجات از آتشذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر قرآن مجید به نجات از آتش اشاره شده است.


رهایی ابراهیم از آتش نمرودیان

[ویرایش]

رهایی ابراهیم علیه‌السّلام از آتش نمرودیان با معجزه الهی:
قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابرهیم؛ و ارادوا به کیدا فجعلنهم الاخسرین؛ و نجینه و لوطا الی الارض التی برکنا فیها للعالمین. . [۱]
.. قالوا اقتلوه او حرقوه فانجیه الله من النار... [۲]
قالوا ابنوا له بنینا فالقوه فی الجحیم؛ فارادوا به کیدا فجعلنهم الاسفلین. («فجعلناهم الاسفلین»، کنایه از مغلوب شدن آنان در توطئه بر ضد ابراهیم علیه‌السّلام و رهایی او از آتش است.) [۳] [۴]

پانویس

[ویرایش]
 
۱. انبیا/سوره۲۱، آیه۶۹-۷۱.    
۲. عنکبوت/سوره۲۹، آیه۲۴.    
۳. صافات/سوره۳۷، آیه۹۷.    
۴. صافات/سوره۳۷، آیه۹۸.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۱، ص۱۱۹، برگرفته از مقاله «نجات از آتش».    


رده‌های این صفحه : آتش | موضوعات قرآنی | نجات
جعبه‌ابزار