نبوت بنیامین

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبنیامین یکی از فرزندان حضرت یعقوب است آیا وی به مقام نوبت رسیده است در هیچ یک از منابع شیعه و اهل سنت چنین گزارش هایی یافت نشده است.


نبوت بنیامین

[ویرایش]

بنا بر تحقیق و جست‌وجو در منابع شیعه و اهل سنت، برای بنیامین مقام نبوت و پیامبری گزارش نشده است؛ حتی در جریان طالوت بن عوق ـ علیه‌السلام ـ تصریح شده است که بنیامین دارای نبوت نبود؛ مانند این‌که گفته شده است: «نبوت در فرزندان لاوی بود و حکومت در فرزندان یوسف علیه‌السلام. و طالوت از فرزندان بنیامین بن یعقوب بود، نه از خانواده نبوت و نه پادشاهی و حکومت».

نبوت پس از یوسف تا زمان موسی

[ویرایش]

پس از حضرت یوسف علیه‌السلام تا زمان موسی کسی به «مقام نبوت و پیامبری» نرسید؛ هرچند پس از یوسف جانشینان و مبلغانی به امر خدا قیام کردند که مردم را به یکتاپرستی و کارهای نیک دعوت می‌کردند.

← دیدگاه شیخ صدوق


همان‌طور که شیخ صدوق (ره) می‌گوید: « خدای تبارک و تعالی دوازده سبط (نسل) را بعد از یوسف‌ فرستاد سپس موسی و هارون را در مصر به فرعون و پیروانش مبعوث کرد».

مقام نبوت در فرزندان یعقوب

[ویرایش]

به‌هرحال، بین دوازده پسر حضرت یعقوب علیه‌السلام، تنها حضرت یوسف ـ علیه‌السلام ـ به مقام نبوت و پیامبری رسید؛ و هرچند بنیامین با ایمان و باتقوا بود، ولی این دلیل نمی‌شود که هرکسی که با تقوا بود، حتماً پیامبر شود. خداوند مصلحت ندید که بنیامین به مقام نبوت برسد.

فرمان‌دهی طالوت

[ویرایش]

بعد از عوق فرزند بزرگوارش طالوت‌ برای دین خدا قیام کرد و او فرمان‌دهی است که بر بنی‌اسرائیل از طرف خدا به‌واسطه‌ بعضی از پیامبران آنها، تعیین گردید،ولی بنی‌اسرائیل با او مخالفت می‌کردند.

← مخالفت بنی‌اسرائیل با طالوت


مضمون مخالفت بنی‌اسرائیل همان است که خدا در قرآن کریم می‌فرماید: «آیا از (حال‌) سران بنی‌اسرائیل پس از موسی خبر نیافتی آن‌گاه که به پیامبری از خود گفتند: پادشاهی برای ما بگمار تا در راه خدا پیکار کنیم، (آن پیامبر) گفت: اگر جنگیدن بر شما مقرر گردد، چه‌بسا پیکار نکنید. گفتند: چرا در راه خدا نجنگیم با آن‌که ما از دیارمان و از (نزد) فرزندانمان بیرون رانده شده‌ایم. پس هنگامی که جنگ بر آنان مقرر شد، جز شماری اندک از آنان، (همگی‌) پشت کردند، و خداوند به (حالِ‌) ستمکاران داناست. و پیامبرشان به آنان گفت: در حقیقت، خداوند، طالوت را بر شما به پادشاهی گماشته است. گفتند: «چگونه او را بر ما پادشاهی باشد با آن‌که ما به پادشاهی از وی سزاوارتریم و به او از حیث مال، گشایشی داده نشده است؟ پیامبرشان گفت: در حقیقت، خدا او را بر شما برتری داده، و او را در دانش و (نیروی‌) بدن بر شما برتری بخشیده است، و خداوند پادشاهی خود را به هرکس که بخواهد می‌دهد، و خدا گشایشگر داناست».


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طبری، محمد بن جریر، جامع البیان فی تفسیر القرآن، ج ۵، ص ۳۰۷.    
۲. قمی مشهدی، محمد بن محمدرضا، تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب، ج ۱، ص ۵۸۵،.    
۳. قمی، علی بن ابراهیم، تفسیر القمی، ج ۱، ص ۸۱.    
۴. مسعودی، علی بن حسین، إثبات الوصیة، ص ۵۰ ۵۱.    
۵. صدوق، محمد بن علی، کمال‌الدین و تمام النعمة، ج ۱، ص ۲۲۰.    
۶. بقره/سوره۲، آیه ۲۴۶ و ۲۴۷.    


منبع

[ویرایش]

پایگاه اسلام کوئست.    


جعبه ابزار