میلانی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمیلانی ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

سیدعلی حسینی میلانی، از علمای معاصر شیعه
سید محمدهادی میلانی، از علمای معاصر شیعه


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار