میرمحمدباقر بن ابوالفتوح موسوی شهرستانی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمیرمحمّدباقر موسوی شهرستانی، از علماء افاضل و خوشنویسان ماهر اصفهان می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

میرمحمّدباقر بن ابوالفتوح موسوی شهرستانی، عالم فاضل و خوشنویس ماهر، اصلاً از اهالی محلّه «شهرستان» اصفهان است. در اصفهان نزد دانشمندان این شهر به تحصیل پرداخت. خطوط نسخ و رقاع را خوش می‌نوشت.

تألیفات

[ویرایش]

وی کتاب «درّ ثمین» که ترجمه کتاب «کشف الیقین» علّامه حلّی است را نوشته که به شماره ۱۲۰۶۶ در کتابخانه آیت‌اللّه مرعشی نجفی در قم موجود است.
[۱] کتابخانه آیت‌اللّه مرعشی، فهرست کتابخانه مرعشی، ج۳۰، ص ۴۶۴-۴۶۵.

وی نسخه‌ای از نهج البلاغه را به خط نسخ و رقاع خوش در جمعه ۲۸ رمضان ۱۰۹۰ق کتابت نموده که در کتابخانه معتمد موجود بوده است.
[۲] کتابخانه ملی ایران، نسخه‌های خطی، دفتر سوم، ص۲۵۱.
همچنین نسخه دیگری از «نهج البلاغه» را در پنج شنبه ۱۱ شعبان ۱۰۸۶ق به خط نسخ و رقاع خوش کتابت نموده که در کتابخانه مجلس سنای سابق (کتابخانه شماره۲ مجلس شورا) موجود است.
[۳] فهرست سنا، ج۱، ص۹۵.

وی نسخه‌ای از «صحیفه سجادیه» را به خط نسخ و رقاع خوش در ۱۱ شعبان المعظّم ۱۰۸۶ق کتابت نموده که در مجموعه آقای سهیلی وجود داشته است.
[۴] بیانی، مهدی، احوال و آثار خوشنویسان، ج۴، ص۱۱۵۰.
[۵] هاشمی، محمدجعفر، تاریخ پانصد ساله خاندان شهرستانی، ص ۱۴۹-۱۵۰.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. کتابخانه آیت‌اللّه مرعشی، فهرست کتابخانه مرعشی، ج۳۰، ص ۴۶۴-۴۶۵.
۲. کتابخانه ملی ایران، نسخه‌های خطی، دفتر سوم، ص۲۵۱.
۳. فهرست سنا، ج۱، ص۹۵.
۴. بیانی، مهدی، احوال و آثار خوشنویسان، ج۴، ص۱۱۵۰.
۵. هاشمی، محمدجعفر، تاریخ پانصد ساله خاندان شهرستانی، ص ۱۴۹-۱۵۰.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۵۲.    جعبه ابزار