میرعبدالکاظم خاتون‌آبادی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمیرعبدالکاظم خاتون‌آبادی اصفهانی، از نسب‌شناسان و علمای اصفهان در قرن دوازده هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

میرعبدالکاظم (محمّدکاظم) بن میرمحمّدصادق بن میرعبدالحسین خاتون‌آبادی، عالم فاضل نسابه. در ۲۷ ذی‌حجه ۱۰۹۴ق متولّد و در ۲۱ شعبان ۱۱۵۱ق وفات یافته و در صحن نجف اشرف مدفون گردید. وی مؤلف شجره‌نامه‌ای است که در آن سادات خاتون‌آبادی را تا سال ۱۱۳۹ق نام برده است.
[۱] خاتون‌آبادی، سیدعبدالحسین، وقایع السّنین و الاعوام، ص۵۳۷.
[۲] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۱۹۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. خاتون‌آبادی، سیدعبدالحسین، وقایع السّنین و الاعوام، ص۵۳۷.
۲. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۱۹۲.
۳. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذّریعه الی تصانیف الشیعه، ج۸، ص۲۲۱.    


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۲۸۷.    


جعبه ابزار