میرعبدالغنی خاتون‌آبادی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمیرعبدالغنی خاتون‌آبادی اصفهانی، از علمای اصفهان در قرن دوازده هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

میرعبدالغنی بن میرمعصوم بن میرعبدالحسین خاتون‌آبادی، از علمای اصفهان در قرن دوازده هجری بوده است. در ۲۳ رجب ۱۱۰۰ق در اصفهان متولّد شده و در این شهر تحصیل کرده و شیخ‌الاسلام اصفهان بوده است.

وفات

[ویرایش]

مشارالیه در روز دوشنبه غرّه شهر رمضان المبارک سال ۱۱۶۱ق در اصفهان وفات یافته و در تخت فولاد پای دیوار بقعه آقا محمّد بیدآبادی مدفون شد.
[۱] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، رجال اصفهان یا تذکره القبور، ص۲۱۹.
[۲] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۲، ص۷۸۳.
[۳] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، خاندان شیخ الاسلام اصفهان، ص۴۶.
[۴] خاتون‌آبادی، سیدعبدالحسین، وقایع السّنین و الاعوام، ص۵۵۱.
[۵] روضاتی، محمدعلی، دومین دوگفتار، ص۷۵.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، رجال اصفهان یا تذکره القبور، ص۲۱۹.
۲. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۲، ص۷۸۳.
۳. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، خاندان شیخ الاسلام اصفهان، ص۴۶.
۴. خاتون‌آبادی، سیدعبدالحسین، وقایع السّنین و الاعوام، ص۵۵۱.
۵. روضاتی، محمدعلی، دومین دوگفتار، ص۷۵.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۲۸۰.    


جعبه ابزار