میرعبدالغنی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمیرعبدالغنی اصفهانی، از فقها و علمای قرن دوازدهم هجری در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

میرعبدالغنی اصفهانی، عالم فاضل، فقیه محدّث و محقّق مدقّق، از علمای قرن دوازدهم هجری در اصفهان بوده است. وی در کام فیروز فارس ساکن بود. شیخ محمّدعلی حزین در سفر خود به فارس، او را دیده و مدتی معاشر او بوده است. حزین می‌نویسد: «رساله‌ای در مواریث نوشته بود، به نظر فقیر رسانید و به غایت منقّح نوشته بود.»
[۱] حزین لاهیجی، محمد علی، تاریخ حزین (چاپ اصفهان)، ص۴۲.
[۳] آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذّریعه الی تصانیف الشیعه، الکواکب المنتشره، ص۴۴۱.
[۴] دوانی، علی، علاّمه مجلسی بزرگمرد علم و دین، ص۲۳۵.
مرحوم شیخ علی دوانی نام او را «میرعبدالنّبی اصفهانی» ضبط کرده، ولی در «تاریخ حزین» چاپ اصفهان، نام او «میرعبدالغنی» ضبط شده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. حزین لاهیجی، محمد علی، تاریخ حزین (چاپ اصفهان)، ص۴۲.
۲. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذّریعه الی تصانیف الشیعه، ج۱، ص۴۴۵.    
۳. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذّریعه الی تصانیف الشیعه، الکواکب المنتشره، ص۴۴۱.
۴. دوانی، علی، علاّمه مجلسی بزرگمرد علم و دین، ص۲۳۵.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۲۸۰.    


جعبه ابزار