میرزا مظفر ترکه اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمیرزا مظفّر ترکه، شاعر و ادیب اصفهانی و نبیره افضل‌الدّین محمّد ترکه است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

میرزا مظفّر ترکه، شاعر و ادیب واعظ، او نبیره افضل‌الدّین محمّد ترکه است، و مانند اجدادش تولیّت مسجد جامع اصفهان و مقبره مشایخ دادایی یزد را بر عهده داشته، و علاوه بر آن، در دولت صفویّه به منشی‌گری مشغول بوده است. دیوان اشعاری داشته که اکنون در دست نیست، و طبعش به هزل و هجو مایل بوده است. وی تا سال ۱۰۷۶ که سال تالیف قصص الخاقانی است در قید حیات بوده است. این دو بیت در وصف شاه صفی از او است:
"فانوس شمع قدسی و پاتاسر آینه رؤیت صباح عید و تو را پیکر آینه
نقّاش صنع لم یزل از سایه توست بر پرده‌های دیده هفت اختر آینه".
[۱] شاملو، ولی‌قلی ‌بن‌ داودقلی، قصص الخاقانی، ج۲، صص۸۰ ۸۲.
[۲] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۶۲.
[۳] هنرفر، لطف‌الله، گنجینه آثار تاریخی اصفهان، ص۵۴۸.
[۴] سخاوی، محمد بن ‌عبدالرحمن، الضّوء اللامع، ص۱۴۶.
[۵] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، مزارات اصفهان، ص۶۳.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. شاملو، ولی‌قلی ‌بن‌ داودقلی، قصص الخاقانی، ج۲، صص۸۰ ۸۲.
۲. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۶۲.
۳. هنرفر، لطف‌الله، گنجینه آثار تاریخی اصفهان، ص۵۴۸.
۴. سخاوی، محمد بن ‌عبدالرحمن، الضّوء اللامع، ص۱۴۶.
۵. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، مزارات اصفهان، ص۶۳.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۶۳.    


جعبه ابزار