میرزا عرب ناصح تبریزی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمیرزا عرب ناصح تبریزی اصفهانی، از شعرا و ادبای قرن یازدهم هجری در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

میرزا عرب تبریزی متخلّص به «ناصح»، شاعر ادیب، از سخنوران قرن یازدهم هجری در اصفهان بوده است. وی مقداری در اصفهان تحصیل نموده و سپس به تجارت پرداخت. مردی صالح و پرهیزکار بود و طبعش در شعر خالی از لطف نبود وفاتش قبل از سال ۱۰۸۳ق (سال تالیف تذکره نصرآبادی) واقع شد. این رباعی از اوست:

"از عشق رسید کار هرکس به نظام ••• بی آتش عشقت هوس‌ها همه خام"
"در دل عشقت به که بود در سر عقل ••• در خانه چراغ به که مهتاب به بام".
[۱] نصرآبادی، محمدطاهر، تذکره نصرآبادی، ج۱، ص۱۸۰-۱۸۱.
[۲] تربیت، محمدعلی، دانشمندان آذربایجان، ص۳۶۹.
[۳] بیگی حبیب‌آبادی، پرویز، تاملی در تذکره روز روشن، ص۷۹۰-۷۹۱.
[۴] دهخدا، علی‌اکبر، لغت نامه دهخدا: ذیل «ناصح تبریزی»، ص۱۵.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. نصرآبادی، محمدطاهر، تذکره نصرآبادی، ج۱، ص۱۸۰-۱۸۱.
۲. تربیت، محمدعلی، دانشمندان آذربایجان، ص۳۶۹.
۳. بیگی حبیب‌آبادی، پرویز، تاملی در تذکره روز روشن، ص۷۹۰-۷۹۱.
۴. دهخدا، علی‌اکبر، لغت نامه دهخدا: ذیل «ناصح تبریزی»، ص۱۵.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۴۲۵.    


جعبه ابزار