میرزا حسین جابری انصاری اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمیرزا حسین جابری انصاری اصفهانی، از اعیان و بزرگان شهر اصفهان در قرن دوازدهم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

میرزا حسین جابری، اعیان و بزرگان شهر اصفهان در قرن دوازدهم هجری و از سلسله خاندان جابری انصاری بوده و در عهد افشاریه کلانتر و حکمران اصفهان بوده است. سرانجام به دستور نادرشاه مقتول شد.
[۱] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۵۱۳.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۵۱۳.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۷۸۸.    جعبه ابزار