میرزامحمدرضا گلپایگانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمیرزامحمدرضا گلپایگانی از علمای مجاهد ایران در قرن سیزدهم هجری.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

به نوشته آقا بزرگ تهرانی وی از بزرگان مراجع عصر خود و از مشاهیر علمای گلپایگان بود. او اهل عبادت و دین و زهد و درستی بود و نفوذ فراوانی در میان مردم آن نواحی داشت و آنها نیز از او حرف شنوی داشتند. میرزا محمدرضا از معاصران ملا زین‌العابدین گلپایگانی بود.

مبارزات سیاسی

[ویرایش]

در ۱۲۷۳ ق که نیروهای انگلیسی بندر بوشهر را به اشغال خود درآوردند وی به همراه ملا زین العابدین گلپایگانی و آقا سید حسن امام جمعه و همانند دیگر علمای بزرگ سراسر کشور بر ضد نیروهای انگلیسی فتوای جهاد صادر کردند و در نامه‌ای به ناصرالدین شاه آمادگی مردم را در بیرون راندن انگلیسی‌ها از آن منطقه اعلام داشتند. وی رساله‌ای نیز در شرح دره بحرالعلوم نوشت.

وفات

[ویرایش]

میرزا محمدرضا در هزار و دویست و هشتاد و اندی درگذشت.
[۱] روزنامه وقایع اتفاقیه. ۲۰۶۱.
[۲] آقا بزرگ تهرانی، محمدحسین، طبقات اعلام الشیعه، الکرام البرره فی القرن الثالث بعد العشره، ج۱، ص۵۴۴-۵۴۵.
[۳] شریف رازی، محمد، گنجینه دانشمندان، ج۷، ص۴۹۹.
[۴] سپهر، محمدتقی، ناسخ التواریخ، سلاطین قاجاریه، ج۳، ص۱۴۰۷.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. روزنامه وقایع اتفاقیه. ۲۰۶۱.
۲. آقا بزرگ تهرانی، محمدحسین، طبقات اعلام الشیعه، الکرام البرره فی القرن الثالث بعد العشره، ج۱، ص۵۴۴-۵۴۵.
۳. شریف رازی، محمد، گنجینه دانشمندان، ج۷، ص۴۹۹.
۴. سپهر، محمدتقی، ناسخ التواریخ، سلاطین قاجاریه، ج۳، ص۱۴۰۷.


منبع

[ویرایش]
دانشنامه های انقلاب اسلامی و تاریخ ایران، برگرفته از مقاله «میرزامحمدرضا گلپایگانی».    


جعبه ابزار