میرابوالحسن تاج‌حسینی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمیرابوالحسن تاج‌حسینی اصفهانی، از ادبا و شعرای قرن دوازده هجری در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

میر ابوالحسن تاج‌حسینی وزیر قبانات اصفهان، در قرن دوازدهم هجری بوده است. ظاهرا مشارٌالیه شاعر و ادیب بوده، و تخلّصِ «تاج» داشته است. وی صاحب جنگی است که به شماره ۳۰۱۵ در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران موجود است. وی در سال ۱۱۳۳ق وفات یافته است. تاریخ فوت او را شاعر اصفهانی خادم گوید:
چون میر ابوالحسن از این غم آباد جهان شد عازم باغ خلد با خاطر شاد ••• گفت از پی تاریخ وفاتش خادم: «از تارک ارباب سخن تاج افتاد».

پانویس

[ویرایش]منبع

[ویرایش]

مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۲۶۶.    جعبه ابزار