میرابراهیم بن میرعماد حسنی قزوینی اصفهانیذخیره مقاله با فرمت پی دی افمیرابراهیم بن میرعماد حسنی قزوینی اصفهانی، از خوشنویسان خطّ نستعلیق در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

میرابراهیم فرزند میرعماد حسنی قزوینی، خوشنویس خطّ نستعلیق، نزد پدر خود مشق خط کرده، پس از شهادت پدر به خراسان رفت، و عاقبت در قزوین ساکن شد، و همان جا وفات یافت.
[۱] بیانی، مهدی، احوال و آثار خوشنویسان، ج۱، ص۲۰.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. بیانی، مهدی، احوال و آثار خوشنویسان، ج۱، ص۲۰.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۱۲۰.    جعبه‌ابزار