موسی بن عقیل بن ابی طالب

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افموسی بن عقیل بن ابی طالب از فرزندان عقیل بن ابی طالب و از جمله شهدای کربلا است.


مادر موسی

[ویرایش]

مادرش ام‌البنین دختر ابوبکر بن کلاب عامری و یا به قولی ام ولد (کنیز) بود.
[۲] وسیلة الدارین، موسوی زنجانی، ج۱، ص۲۳۳.


رجز موسی در کربلا

[ویرایش]

از ابومخنف نقل شده که وی پس از شهادت برادرش جعفر بن عقیل در برابر دشمن ایستاد
[۴] وسیلة الدارین، موسوی زنجانی، ج۱، ص۲۳۳.
و چنین رجز خواند:
یا مَعْشَرَ الْکهُوِل و الشُبّان •اضْرِبُکمْ بالسَّیفِ و الِسّنانِ‌
احمی عن الفتیة و النسوان • وَ عَنْ امامِ الانْسِ و الْجانِ‌
ارْضی‌ بِذاک خِالقْ الرَحْمنِ • سَبْحانَهْ ذُوالْمَلِک الدَیانِ
[۶] وسیلة الدارین، موسوی زنجانی، ج۱، ص۲۳۳-۲۳۴.
[۷] عشره کامله، وقار شیرازی، ج۱، ص۴۳۱.

ای پیران و جوانان با شمشیر و نیزه با شما می‌جنگم و از دختران و زنان و امام جن و انس حمایت می‌کنم، با این کار رضایت خالق بخشنده را می‌جویم، او پاک و منزّه و صاحب پادشاهی و حسابگر است.

شهادت

[ویرایش]

بعد از رجز با شمشیر خود بر دشمن یورش برد و سی نفر از سربازان شجاع ابن سعد را کشت و شماری را نیز زخمی کرد در این هنگام عمرو بن صبیح صیداوی (صیلاوی) که در کمین وی نشسته بود با نیزه بر او زد و از اسب به زیر افکند، سپاه ابن سعد او را محاصره کرده به شهادت رساندند.
[۹] وسیلة الدارین، موسوی زنجانی، ج۱، ص۲۳۳- ۲۳۴.
از وی در منابع پیشین و زیارات یاد نشده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ذخیرة الدارین، جمعی از نویسندگان، ج۱، ص۳۰۷.    
۲. وسیلة الدارین، موسوی زنجانی، ج۱، ص۲۳۳.
۳. ذخیرة الدارین، جمعی از نویسندگان، ج۱، ص۳۰۷.    
۴. وسیلة الدارین، موسوی زنجانی، ج۱، ص۲۳۳.
۵. دخیرة الدارین، جمعی از نویسندگان، ج۱، ص۳۰۷.    
۶. وسیلة الدارین، موسوی زنجانی، ج۱، ص۲۳۳-۲۳۴.
۷. عشره کامله، وقار شیرازی، ج۱، ص۴۳۱.
۸. ذخیرة الدارین، جمعی از نویسندگان، ج۱، ص۳۰۷.    
۹. وسیلة الدارین، موسوی زنجانی، ج۱، ص۲۳۳- ۲۳۴.


منبع

[ویرایش]

پژوهشی پیرامون شهدای کربلا، جمعی ازنویسندگان، ص۳۶۶-۳۶۷.    
جعبه ابزار