موسوی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افموسوی ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

سیدابوالحسن موسوی اصفهانی، اِصْفَهانی‌، آقا سیدابوالحسن‌ (۱۲۸۴- ۱۳۶۵ق‌/۱۸۶۷-۱۹۴۶م‌)، فقیه‌ بزرگ‌ امامی‌ و مرجع‌ تقلید شیعیان‌ جهان‌
سید ابوالقاسم موسوی خویی، مرجع و عالم بزرگ شیعه در قرن چهاردهم هجری قمری
سیدمحمد موسوی بجنوردی، از علمای شیعه در قرن حاضر
سید محمد موسوی جزایری، فرزند سید علی اکبر و نواده محدث متبحر شهیر، سید نعمت‌الله جزایری
سیدمحمد موسوی عاملی، از علمای بزرگ شیعه در قرن دهم هجری قمری
سید محمدباقر موسوی همدانی، مترجم تفسیر المیزان، از شاگردان مرحوم علامه طباطبایی «رحمةالله»
سید محمدهادی موسوی میرلوحی، از علمای شیعه در قرن چهاردهم هجری قمری
سید محمدعلی موسوی جزایری، از علمای معاصر شیعه در عصر حاضر
سید محمدمهدی موسوی اصفهانی، از علمای شیعه قرن چهاردهم هجری قمری
سید جلال‌الدین موسوی آشتیانی، از اساتید معاصر فلسفه اسلامی و عهده‌دار تدریس فلسفه و عرفان در حوزه و دانشگاه فردوسی مشهد
سید عباس موسوی، از دبیران کل «حزب الله لبنان» در قرن چهاردهم هجری / بیستم میلادی
سیدهاشم موسوی حداد، عارف شیعی قرن چهاردهم، از سلسله عارفان متشرع عتبات عالیات در کربلا و نجف
سید عبدالاعلی موسوی سبزواری، فقیه، مفسر و قرآن‌پژوه بزرگ جهان تشیع و از مفاخر علمی و برجسته اسلام در دوره معاصر
سید عبدالرزاق موسوی مقرم، از علمای شیعه در قرن چهاردهم هجری قمری
سید علی موسوی بهبهانی، از فقیهان برجسته قرن چهاردهم هجری قمری
سید علی موسوی قزوینی‌، از اکابر فقهای قرن سیزدهم در قزوین
سید علی موسوی گرمارودی، از علمای معاصر شیعه
سید فخار بن معد موسوی، از علمای بزرگوار قرن ششم و هفتم هجری و از بزرگان شهر حله
سید مجتبی موسوی لاری، از علمای معاصر شیعه
سید محمود موسوی دهسرخی اصفهانی، از علمای شیعه در قرن چهاردهم هجری قمری
سید مهدی موسوی صفوی کشمیری، فرزند حکیم سیدحیدر و یکی از علمای بزرگ کشمیر
سید یونس موسوی اردبیلی، از علمای مبارز ایران در قرن چهاردهم هجری
سیدابوتراب عبدالعلی موسوی خوانساری، مشهور به ابوتراب خوانساری، فقیه و رجالی شیعی قرن سیزدهم و چهاردهم قمری
سیدمحمدهاشم موسوی خوانساری چهارسوقی، از علمای شیعه در قرن سیزدهم هجری قمری و سرسلسله خاندان معروف روضاتی
سیدمحمدباقر موسوی خوانساری چهارسوقی، معروف به صاحب روضات، از علمای بزرگ شیعه
محمدعلی موسوی عاملی اصفهانی، عالم شیعی امامی، جامع منقول، عارف و شاعر و ادیب
محمدصادق موسوی اصفهانی، میرزا محمدصادق موسوی اصفهانی شاعر و دبیر پرآوازه نیمه دوم سده دوازدهم هجری
سیدابراهیم بن سیدمرتضی موسوی چهرازی لنجانی، از پزشکان اصفهان در قرن سیزده هجری شمسی
سیدمحمدباقر موسوی خوانساری اصفهانی، میرزا محمّدباقر موسوی خوانساری، عالم فاضل جلیل، در اصفهان
سیدمحمدباقر بن محمدصادق موسوی اصفهانی، عالم فاضل قرن یازده و دوازده در اصفهان و از شاگردان علّامه مجلسی
سیدمحمدباقر بن عبدالکریم موسوی اصفهانی، از خطاطان و فضلای قرن سیزدهم هجری در اصفهان
محمدباقر بن علی‌نقی موسوی زنجانی اصفهانی، عالم فقیه جامع قرن سیزدهم هجری در اصفهان
سیدمحمدباقر بن محمد موسوی شفتی اصفهانی، از متخصصین فن چاپ در اصفهان
سیدمحمدباقر بن محمود موسوی رجائی اصفهانی، عالم عامل و فقیه کامل قرن چهاردهم هجری در اصفهان
سیدمحمدباقر صدرالکتاب موسوی اصفهانی، ملقب به «صدرالکتاب» از خوشنویسان قرن سیزدهم هجری
سیدمحمدباقر موسوی اصفهانی (طبیب)، طبیب مخصوص شاه سلیمان صفوی و از سادات حکیم سلمانی اصفهان
سیدمحمدتقی بن احمد مهدوی موسوی سدهی، عالم فاضل، قرن چهاردهم هجری در اصفهان
سیدمحمدتقی بن حسین موسوی شفتی اصفهانی، از علماء و فضلاء اصفهان
سیدجعفر بن سیداسماعیل خاکشیر موسوی اصفهانی، شاعر هزل‌سرای معاصر در اصفهان
سیدمحمدجعفر بن محمدسعید غیرت موسوی اصفهانی، شاعر ادیب در اصفهان
سیدابوالفضل بن جلال موسوی صفوی اصفهانی، از علما و خطبای قرن چهارده هجری در اصفهان
سیدابوالفضل بن زین‌العابدین موسوی بیدآبادی اصفهانی، از علمای مبارز قرن سیزده هجری در اصفهان
سیدجمال‌الدین بن عیسی واعظ موسوی عاملی اصفهانی، از چهره‌های مشهور عصر مشروطیّت
سیدابوالقاسم بن محمدباقر خواجویی موسوی اصفهانی، از علما و فضلای اصفهان در قرن دوازده هجری
سیدابوالقاسم بن محمدباقر آسیاب‌پری موسوی اصفهانی، از علما و فضلای اصفهان در قرن چهارده هجری
سیدابوالقاسم بن ابراهیم صفوی موسوی اصفهانی، از علما و فضلای اصفهان و رشد یافته مکتب نجف اشرف در قرن سیزده هجری
سیدابوالقاسم جعفر بن حسین موسوی اصفهانی خوانساری، از علمای عالی‌قدر قرن دوازدهم هجری در اصفهان
سیدابوالقاسم بن محمدباقر موسوی زنجانی اصفهانی، از فقهای اصفهان و تعلیم یافته مکتب نجف در قرن چهارده هجری
سیدابوالقاسم بن محمدابراهیم چهارسوقی موسوی اصفهانی، از علما و فضلای اصفهان در قرن چهارده هجری
سیدابوالقاسم بن محمدباقر خواجویی موسوی اصفهانی، از علما و فضلای اصفهان در قرن دوازده هجری
سیدحبیب‌اللّه بن هدایت‌اللّه روضاتی موسوی چهارسوقی اصفهانی، عالم فاضل و واعظ کامل، در اصفهان
سیدحبیب‌اللّه بن حسین صدر موسوی عاملی اصفهانی، عالم فاضل، از دولت‌مردان عصر صفوی
سیدحبیب‌اللّه بن سیدمحمدسعید موسوی اصفهانی، عالم فاضل و از دانشمندان قرن سیزدهم هجری در اصفهان
سیدحسن بن ابراهیم موسوی اصفهانی، از علماء شیخیه در اواخر دوره قاجاریه در اصفهان
سیدمحمدحسن بن سیدمحمدعلی موسوی سدهی اصفهانی، عالم فاضل و فقیه محقّق، از علمای اواخر دوره قاجاریه در اصفهان
سیدحسن بن سیدمسیح موسوی خوانساری چهارسوقی اصفهانی، عالم کامل و فقیه جلیل، از رؤسای علمای اصفهان
سیداحمد بن سیدمحمد موسوی اصفهانی، از فضلاء و نویسندگان قرن سیزدهم هجری در اصفهان
سیدمحمدحسن موسوی اصفهانی (خطاط)، خطاط نسخ نویس اوایل قرن چهاردهم هجری
سیدمحمدحسین موسوی اصفهانی (کاتب)، از فضلاء قرن سیزدهم هجری اصفهان
سیداسماعیل‌ بن محمدحسن موسوی طالخونچه‌ای اصفهانی، از علما و فضلای معاصر اصفهان
سیداسماعیل بن سیدحسن موسوی سدهی اصفهانی، از علما و فضلای اصفهان و تعلیم یافته مکتب نجف


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار