عنوانی با این نام ایجاد نشده است : منصوص العلّه

همینک آن را ایجاد کنید


    سایر عناوین مشابه :
  • قیاس منصوص العلة
  • حجیت قیاس منصوص العلة
  • قیاس منصوص العلة (اصول)
جعبه ابزار