منتهی‌الآمال فی تتمیم زبدةالمقال

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعلیاری تبریزی، ملا علی (۱۲۳۶ - ۱۳۲۷ ق)، وی خلاصه فقها و عالمان بزرگ نجف اشرف در تبریز شمرده می‌شد. او با تدریس علوم و تهذیب نفوس، به تربیت طالبان علم و معنویت همت گماشت و شاگردان بسیاری را تقدیم تاریخ تشیع کرد. وی دارای آثار علمی فراوانی می‌باشد از آن جمله کتابی رجالی با عنوان منتهی الآمال فی تتمیم زبدة المقال، می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

مرحوم سید حسین بن سید رضا بروجردی (م ۱۲۷۶ ق).در کتاب خود به نام زبدة المقال (نخبة المقال)، از ذکر اسامی راویان مجهول و شرح حال علمای متاخر، اجتناب نموده است و به همین دلیل، مرحوم ملا علی علیاری تبریزی در ابتدا، این کتاب را در تکمیل و تتمیم آن تالیف نموده و سپس در شرح این منظومه، کتاب منتهی الآمال فی تتمیم زبدة المقال را تالیف نموده است. به منظور تکمیل معرفی این کتاب، به مطالب ذکر شده در ذیل عنوان بهجة الآمال، تالیف همین مؤلف، مراجعه شود.
محقق تهرانی در الذریعه این کتاب را با عنوان منظومة فی تتیم زبدة المقال فهرست نموده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعة الی تصانیف الشیعة، ج۲۳، ص۸، ش۷۸۲۶.    
۲. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعة الی تصانیف الشیعة، ج۲۳، ص۹۱، ش ۸۱۴۸.    


منبع

[ویرایش]
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «تألیفات رجالی قرن چهاردهم هجری»، تاریخ بازیابی ۹۵/۲/۲۵.    


رده‌های این صفحه : کتب رجالی شیعه
جعبه ابزار