ملخّص المقال فی احوال الرجال

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحایری تهرانی، عبد الرحیم بن عبد الحسین (۱۲۹۴ - ۱۳۶۷ ق) صاحب کتاب رجالی، ملخص المقال فی احوال الرجال می‌باشد.


معرفی کتاب

[ویرایش]

مؤلف در این کتاب، مختصری از کتاب خلاصة الاقوال فی معرفة اسماء الرجال علامه حلی (م ۷۲۶ ق) را به نظم در آورده است.
محقق تهرانی در مصفی المقال
[۲] آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، مصفی المقال فی مصنفی علم الرجال، ص۲۲۷.
متذکر شده است که این کتاب، به همراه کتاب موجز المقال در علم درایه (که از تالیف‌های همین مؤلف است) چاپ شده است. ایشان در الذریعه ، این کتاب را با عنوان ملخص مقال فی نظم مختصر خلاصة الاقوال فی معرفة اسماء الرجال و نیز با عنوان ارجوزة فی الرجال و رجال الشیخ عبد الرحیم فهرست نموده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعة الی تصانیف الشیعة، ج۲۲، ص۲۱۳، ش۶۷۴۱.    
۲. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، مصفی المقال فی مصنفی علم الرجال، ص۲۲۷.
۳. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعة الی تصانیف الشیعة، ج۲۲، ص۲۱۴، ش ۶۷۴۴.    
۴. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعة الی تصانیف الشیعة، ج۱، ص۴۷۴، ذیل ش۲۳۵۹.    
۵. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعة الی تصانیف الشیعة، ج۱۰، ص۱۲۵.    


منبع

[ویرایش]
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «تألیفات رجالی قرن چهاردهم هجری»، تاریخ بازیابی ۹۵/۲/۲۵.    


رده‌های این صفحه : کتب رجالی شیعه
جعبه ابزار