ملاوارسته امام‌قلی‌بیک چگنی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افملاوارسته امام‌قلی‌بیک چگنی اصفهانی، از ادبا و فضلای اصفهان در قرن یازده هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

امام قلی بیک چگنی معروف به «ملاّوارسته»، ادیب فاضل شاعر از معاصرین نصرآبادی است، و با ملا مظفّر ترکه مناظرات و منازعاتی داشت. در سال ۱۰۷۵ وفات یافت،
[۱] نصرآبادی، محمدطاهر، تذکره نصرآبادی، ج۱، ص۴۷۶.
[۳] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۲، ص۹۹۱-۹۹۲.
و در امام‌زاده اسماعیل اصفهان مدفون شد.
[۴] شاملو، ولی‌قلی ‌بن‌ داودقلی، قصص الخاقانی، ج۲، ص۱۱۴.

ابیات زیر از او است:

"چشمی که افتد از گل رویت به روی گل ••• پای برهنه‌ای است که بر خار می‌رود".

پانویس

[ویرایش]
 
۱. نصرآبادی، محمدطاهر، تذکره نصرآبادی، ج۱، ص۴۷۶.
۲. مدرس تبریزی، محمدعلی، ریحانه الادب، ج۶، ص۲۸۷.    
۳. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۲، ص۹۹۱-۹۹۲.
۴. شاملو، ولی‌قلی ‌بن‌ داودقلی، قصص الخاقانی، ج۲، ص۱۱۴.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۶۰۶.    


جعبه ابزار