ملامحمدحسن اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افملامحمدحسن اصفهانی، ادیب عارف، از دانشمندان قرن سیزدهم هجری در اصفهان می‌باشد


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ملّا محمّد حسن اصفهانی، ادیب عارف، از دانشمندان قرن سیزدهم هجری است. وی کتاب «انشاء الصلوات» را تالیف نموده است و در سال ۱۲۷۵ق به طبع رسیده است. در ظهر کتاب در باب مؤلف آمده است.
«العارف الممتحن امین الحق معین الاسلام ملّامحمّدحسن مقیم اصفهان»
[۱] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۴۷۷-۴۷۸.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۴۷۷-۴۷۸.
۲. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعه، ج۲، ص۳۹۱.    


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۴۴۰.    

ادیبان اصفهان سده سیزدهم(قمری)

جعبه ابزار