ملاخداویردی اردبیلی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افملاخداویردی اردبیلی اصفهانی، از فضلاء و علمای قرن یازدهم هجری که در اصفهان ساکن بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

آخوند ملّاخداویردی اردبیلی از فضلاء و علمای قرن یازدهم هجری است. در اصفهان ساکن بوده و چندی در مدرسه جده به تحصیل علوم دینی پرداخته است. وی نسخه‌ای از «شرح الاشارات» را در سال ۱۰۷۱ق کتابت نموده است. این نسخه در کتابخانه سیّدمحمّد یزدی در نجف اشرف موجود بوده است.
[۱] آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الروضه النضره، ص۱۹۸.

[در گورستان تخت فولاد سنگ لوح فرزند صاحب عنوان که قسمت فوقانی آن شکسته و مفقود شده بود، مشاهده شد که از کتیبه آن این عبارت باقی بود: «... مرحوم آخند مولانا خداوردی اردبیلی بتاریخ یکشنبه ۲۹ شهر جمادی الثّانی سبع عشر و ماثه والف»
[۲] تخت فولاد یادگار تاریخ، خطی.
]

پانویس

[ویرایش]
 
۱. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الروضه النضره، ص۱۹۸.
۲. تخت فولاد یادگار تاریخ، خطی.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۸۶۸.    جعبه ابزار