ملاحمزه گیلانی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افملاحمزه گیلانی اصفهانی، از اجّله حکماء و از افاضل علماء قرن دوازهم هجری می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ملّا حمزه گیلانی، از اجّله حکماء و از افاضل علماء قرن دوازهم هجری. سال‌ها در اصفهان از محضر ملّامحمّدصادق اردستانی کسب فیض نموده و تقریرات درس او را تدوین نموده است که به نام «حکمت صادقیه» شهرت دارد.
[۱] رفیعی‌مهرآبادی، ابوالقاسم، آتشکده اردستان، ج۲، ص۳۱۵.


تالیفات

[ویرایش]

سال وفات او به دست نیامد. رساله‌ها و کتب زیر از تالیفات اوست:
۱. «تقریرات درس ملّامحمّدصادق اردستانی» که محمّداسماعیل نامی آن را که ناقص بوده، استنساخ نموده و از ملّامحمّدعلی بن محمدرضا خواسته است که آن را تمام کند و دیباچه‌ای بر آن بنویسد، او نیز چنین کرده و آن را «حکمت صادقیه» نامیده و در ۲۸ فصل مرتّب نموده است.
[۲] آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الکواکب المنتشره، ص۲۲۸.

۲. «رساله فی التشکیک»، که نسخه خطی آن مورخ به سال ۱۱۴۹ق در اصفهان، به شماره ۷۶۲۸ در کتابخانه آستان قدس رضوی در مشهد مقدس موجود است.
[۳] فکرت، محمدآصف، فهرست الفبایی رضوی، ص۱۲۸.

۳. «رساله در موجود مفارق از ماده»، به خط نستعلیق محمّدصالح خلخالی، در سال ۱۱۴۹ق، که به شماره ۷۶۲۷ در کتابخانه آستان قدس رضوی موجود است.
[۴] فکرت، محمدآصف، فهرست الفبایی رضوی، ص۵۷۰.

۴. رساله در باب «تحقیق النفس و مسائلش» که با کتاب ششم «قوی النفس» از طبیعیات شفا برابر است.
[۵] آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الکواکب المنتشره، ص۲۲۸.
نسخه خطی آن به خط نسخ که در سال ۱۱۴۹ق کتابت شده است، به‌شماره ۲۱۸ در کتابخانه آستان قدس رضوی موجود است.
[۶] فکرت، محمدآصف، فهرست الفبایی رضوی، ص۴۵۲.
نسخه‌ای دیگر نیز در کتابخانه سیّدمهدی لاجوردی قمی موجود بوده است.
[۷] آشنایی با چند نسخه خطی، ج۱، ص۱۱۵.

۵. حاشیه بر «تجرید الکلام» خواجه نصیرالدّین طوسی که نسخه خطی آن به شماره ۴۰۱۴ در کتابخانه مجلس شورای اسلامی موجود است.
[۹] حائری، عبدالحسین، فهرست مجلس، ج۱۱، ص۲۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. رفیعی‌مهرآبادی، ابوالقاسم، آتشکده اردستان، ج۲، ص۳۱۵.
۲. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الکواکب المنتشره، ص۲۲۸.
۳. فکرت، محمدآصف، فهرست الفبایی رضوی، ص۱۲۸.
۴. فکرت، محمدآصف، فهرست الفبایی رضوی، ص۵۷۰.
۵. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الکواکب المنتشره، ص۲۲۸.
۶. فکرت، محمدآصف، فهرست الفبایی رضوی، ص۴۵۲.
۷. آشنایی با چند نسخه خطی، ج۱، ص۱۱۵.
۸. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعه، ج۲۱، ص۳۹۸.    
۹. حائری، عبدالحسین، فهرست مجلس، ج۱۱، ص۲۲.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۸۴۰-۸۴۱.    جعبه‌ابزار