ملاحسین اردستانی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افملاحسین اردستانی اصفهانی، عالم فاضل و فقیه ماهر، از علمای قرن سیزدهم هجری در اصفهان می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ملّا حسین اردستانی، عالم فاضل و فقیه ماهر، از علمای قرن سیزدهم هجری. در اصفهان نزد جمعی از علما به خصوص حاج سیّدمحمدباقر حجةالاسلام شفتی کسب فیض نمود. سپس به همدان رفته و به وعظ و خطابه و بیان احکام شرعی و ارشاد مردم مشغول شد. او در فقه و کلام سرآمد اعلام بود. صحبت منبرش بی‌نظیر بود. در مسائل فقه استحضاری تام می‌داشت که حاجت به تامّل در جواب استفتاء نداشت. بسیار شجاع و متهوّر بود با آنکه خانه‌اش را آتش زدند، هیچ مغموم نشد و همان روز به دهی نزدیک همدان رفته و به وعظ مشغول شد.
او کتاب مبسوط در «اصول دین» نوشته بود.
[۱] لکهنوی کشمیری، محمدمهدی، تکلمه نجوم السماء، ج۱، ص۴۶۴.
[۲] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، بیان المفاخر، ج۱، ص۳۰۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. لکهنوی کشمیری، محمدمهدی، تکلمه نجوم السماء، ج۱، ص۴۶۴.
۲. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، بیان المفاخر، ج۱، ص۳۰۴.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۵۹۸-۵۹۹.    جعبه ابزار