مقدمه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



از ملازمه شرعی میان مقدمه و ذی المقدمه بحث می‌شود.


توضیح

[ویرایش]

مراد از این اصطلاح، بحث از حکم مقدمه در مسئله ثبوت ملازمه شرعی بین حکم شرعی ذی المقدمه و حکم مقدمه آن است؛ به بیان دیگر، آیا مقدمه همان حکمی را دارد که غایت و ذی المقدمه دارد یا خیر.
هر چند عقل بدون شک ، به ملازمه میان ذی المقدمه و مقدمه اش حکم می‌کند، مانند حکم عقل به ملازمه میان رفتن روی بام و نصب نردبان، اما بحث در ملازمه شرعی، میان حکم شرعی ذی المقدمه و مقدمه آن است؛ برای مثال، آیا حکم وجوب شرعی نماز ، به وضو ، که مقدمه شرعی آن است، سرایت می‌کند یا خیر؟ در این مسئله میان اصولی‌ها اختلاف است.

دیدگاه اصولیون

[ویرایش]

در کتاب‌های اصولی قدما، از این بحث، با عنوان « مقدمه واجب » و در میان متاخران، با عنوان «ملازمه بین وجوب ذی المقدمه و وجوب مقدمه» گفتگو می‌شود، هر چند اختصاص به مقدمه واجب ندارد، بلکه در مقدمه حرام ، مستحب و مکروه نیز مطرح است.

نکته

[ویرایش]

در این که این بحث، از مباحث الفاظ است یا از مباحث عقلی، و نیز از مسایل اصولی است یا فقهی، اختلاف است.
[۹] مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه، محمدی، ابوالحسن، ص۲۰۹.
[۱۰] شرح اصول فقه، محمدی، علی، ج۲، ص۱۳۴.
[۱۱] نهایة الاصول، بروجردی، حسین، ص۱۵۹.
[۱۲] تقریرات اصول، شهابی، محمود، ج۲، ص۶۳.
[۱۳] کتاب التعریفات، جرجانی، محمد بن علی،ص۹۹.


عناوین مرتبط

[ویرایش]

مقدمه علم .

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مقالات الاصول، عراقی، ضیاء الدین، ص۲۹۸.    
۲. نهایة الافکار، عراقی، ضیاء الدین، ج۱، ص۲۷۰.    
۳. منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، جزایری، محمدجعفر، ج۲، ص۱۲۲.    
۴. بحوث فی الاصول، اصفهانی، محمد حسین، ج۱، ص۱۴۱.    
۵. اصول الفقه، مظفر، محمد رضا، ج۱، ص۲۷۱.    
۶. دروس فی علم الاصول، صدر، محمد باقر، ج۲، ص (۲۵۹-۲۵۶).    
۷. بدایع الافکار، رشتی، حبیب الله بن محمد علی،ص۲۹۸.    
۸. اصطلاحات الاصول، مشکینی، علی، ص۲۵۵.    
۹. مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه، محمدی، ابوالحسن، ص۲۰۹.
۱۰. شرح اصول فقه، محمدی، علی، ج۲، ص۱۳۴.
۱۱. نهایة الاصول، بروجردی، حسین، ص۱۵۹.
۱۲. تقریرات اصول، شهابی، محمود، ج۲، ص۶۳.
۱۳. کتاب التعریفات، جرجانی، محمد بن علی،ص۹۹.


منبع

[ویرایش]
فرهنگ نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، برگرفته از مقاله «مقدمه».


رده‌های این صفحه : غیر مستقلات عقلیه




جعبه ابزار