مقتدر عباسی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمقتدر عباسی چند نوبت از سال ۲۹۵ تا ۳۲۰ق حکومت کرد. در روزگار او، استوانه‌های کعبه تزیین شد.
[۱] نهروالی، محمد بن احمد، الاعلام باعلام بیت الله الحرام، ص۸۸.
[۲] صباغ، محمد بن احمد، تحصیل المرام، ج۱، ص۱۴۷.فعالیت در راه حج

[ویرایش]

وی هر سال در راه مکه و حرمین، اموالی بسیار هزینه می‌کرد
[۳] ابن فهد، عمر بن محمد، اتحاف الوری، ج۲، ص۳۶۶.
و در تعمیر چاه‌های آب مکه پیشگام بود و دستور حفر دو چاه را در مکه صادر کرد.
[۴] فأسی، محمد، العقد الثمین، ج۱، ص۲۸۷.
پس از ضعف خلافت عباسی، گروه‌ها و قبایلی گاه با ناامن کردن راه مکه، در صدد کسب امتیاز از مقتدر برمی‌آمدند.
قرمطیان در شمار این گروه‌ها بودند که با هجوم بر حاجیان و غارت آنان، خلیفه را زیر فشار قرار می‌دادند. ابوطاهر قرمطی در هجوم بر حاجیان به سال ۳۱۲ق. از مقتدر عباسی تقاضای حکومت بصره و اهواز را کرد.
[۵] ازدی، یزید بن محمد، تاریخ الموصل، ج۲، ص۲۱۳.
[۷] ابن فهد، عمر بن محمد، اتحاف الوری، ج۲، ص۳۷۰.

منابع از کوشش‌های ۱۵ خلیفه عباسی میان مقتدر تا الناصر لدین الله در مکه و مسجدالحرام گزارشی نداده‌اند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. نهروالی، محمد بن احمد، الاعلام باعلام بیت الله الحرام، ص۸۸.
۲. صباغ، محمد بن احمد، تحصیل المرام، ج۱، ص۱۴۷.
۳. ابن فهد، عمر بن محمد، اتحاف الوری، ج۲، ص۳۶۶.
۴. فأسی، محمد، العقد الثمین، ج۱، ص۲۸۷.
۵. ازدی، یزید بن محمد، تاریخ الموصل، ج۲، ص۲۱۳.
۶. مسکویه، ابوعلی، تجارب الامم، ج۵، ص۲۰۶.    
۷. ابن فهد، عمر بن محمد، اتحاف الوری، ج۲، ص۳۷۰.


منبع

[ویرایش]

حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت، برگرفته از مقاله «بنی‌ عباس» تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۴/۲۶.    


رده‌های این صفحه : تاریخ اسلام | عباسیان
جعبه ابزار