مفسران صحابه مشهور

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمشهورترین مفسران صحابه، چهار نفرند: امام علی (علیه‌السلام)، ابن عباس، عبدالله بن مسعود، ابی بن کعب.


مشهورترین مفسران صحابه

[ویرایش]

مشهورترین مفسران صحابه، چهار نفرند:

۱. حضرت علی (علیه‌السلام)؛
۲. عبدالله بن مسعود؛
۳. ابی بن کعب؛
۴. عبدالله بن عباس.

دیدگاه صحابه

[ویرایش]

تمام صحابه متفق‌اند که امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) از همه آنان، آگاه‌تر، و در تمام مسائل ـ به ویژه تفسیر قرآن کریم ـ از تمام آنان برتر بوده است.
[۱] علوی مهر، حسین، آشنایی با تاریخ تفسیر و مفسران، ص۶۲، مرکز جهانی علوم اسلامی، قم، چاپ اول، ۱۳۸۴ ش.


حتی برخی از آنان (مثل ابن‌ عباس و ابن مسعود) اعتراف به برتری امام علی (علیه‌السلام) و کسب علم از محضر مبارک ایشان نموده‌اند.
[۲] علوی مهر، حسین، آشنایی با تاریخ تفسیر و مفسران، ص۶۲، مرکز جهانی علوم اسلامی، قم، چاپ اول، ۱۳۸۴ ش.
[۳] علوی مهر، حسین، آشنایی با تاریخ تفسیر و مفسران، ص۷۶، مرکز جهانی علوم اسلامی، قم، چاپ اول، ۱۳۸۴ ش.
[۴] مؤدب، سید رضا، روش‌های تفسیر قرآن، ص۳۵، اشراق، قم، چاپ اول، ۱۳۸۰ ش.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. علوی مهر، حسین، آشنایی با تاریخ تفسیر و مفسران، ص۶۲، مرکز جهانی علوم اسلامی، قم، چاپ اول، ۱۳۸۴ ش.
۲. علوی مهر، حسین، آشنایی با تاریخ تفسیر و مفسران، ص۶۲، مرکز جهانی علوم اسلامی، قم، چاپ اول، ۱۳۸۴ ش.
۳. علوی مهر، حسین، آشنایی با تاریخ تفسیر و مفسران، ص۷۶، مرکز جهانی علوم اسلامی، قم، چاپ اول، ۱۳۸۴ ش.
۴. مؤدب، سید رضا، روش‌های تفسیر قرآن، ص۳۵، اشراق، قم، چاپ اول، ۱۳۸۰ ش.


منبع

[ویرایش]
پایگاه اسلام کوئست، برگرفته از مقاله «مشهورترین مفسران صحابه»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۳/۱۹.    


رده‌های این صفحه : رجال | صحابه | مفسرین
جعبه ابزار