مفسران امامیه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمفسران امامیه، مفسران شیعه دوازده امامی را می‌گویند.


مفسران امامی از صحابه و تابعان

[ویرایش]

دانشمندان شیعه د وازده امامی آثار گرانسنگی در تفسیر قرآن دارند، از میان صحابه و تابعان مشهور به تفسیر قرآن، افراد صاحب نامی چون ابن عباس ، عبدالله بن مسعود ، ابی بن کعب ، میثم تمار ، جابر بن عبدالله انصاری ، سعید بن جبیر ، مجاهد و… از مفسران بزرگ شیعه به شمار می‌آیند که نام آنان در «م فسران صحابه و تابعان » آمده است.

دیگر مفسران شیعه

[ویرایش]

۱. ابوالحسن علی بن ابراهیم قمی : صاحب تفسیری به نام تفسیر قمی . ایشان از عالمانی است که روایات او نزد امامیه اعتبار ویژه‌ای دارد. وی تا سال ۳۰۷ ق می‌زیسته است.
۲. شیخ مفید : حکیم و متکلم بی نظیر شیعه که در سال ۳۳۶ ق در حومه بغداد به دنیا آمد و در سال ۴۱۳ق رحلت کرد.
۳. شیخ طوسی : وی در سال ۳۸۵ ق در طوس خراسان متولد شد و در سال ۴۶۰ ق وفات یافت. شیخ طوسی از بارزترین فقهای امامیه است که به شیخ الطائفة شهرت دارد. وی صاحب تفسیر التبیان فی تفسیر القرآن ( تفسیر التبیان ) است.
۴. ابوعلی فضل بن حسن طبرسی (۴۶۸ - ۵۴۸ ق): ایشان دو تفسیر معتبر به نام‌های تفسیر جوامع الجامع و مجمع البیان را نگاشت.
۵. محمد بن ابراهیم صدرالدین شیرازی معروف به صدرالمتالهین (۹۷۹- ۱۰۵۰ ق): تفسیر ایشان در زمره تفاسیر فلسفی به شمار می‌آید.
۶. ملامحسن فیض کاشانی (۱۰۰۷ - ۱۰۹۱ق) صاحب ت فسیر صافی .
۷. سید هاشم بحرانی (م ۱۱۰۷ق) صاحب تفسیر شریف البرهان فی تفسیر القرآن که در تفسیر خویش مشی روایی را پیموده است.
۸. علامه سید محمدحسین طباطبایی (۱۳۲۱- ۱۴۰۲ق) از بزرگ‌ترین مفاخر جهان اسلام و صاحب تفسیر شریف المیزان .
۹. بانو سیده نصرت امین معروف به بانوی اصفهانی (۱۳۱۳ - ۱۴۰۳ هـ. ق) صاحب تفسیر ارزشمند مخزن العرفان .
۱۰. شیخ جمال الدین ابوالفتوح رازی (متولد ۴۸۰ ق) صاحب تفسیر روض الجنان و روح الجنان .
۱۱. محمدجواد مغنیه از علمای معاصر، صاحب التفسیر الکاشف و التفسیر المبین .
[۲] صدرحاج سیدجوادی، احمد، ۱۲۹۶ -، دائرة المعارف تشیع، ص۴.
[۳] کمالی دزفولی، علی، ۱۲۹۲ -، تاریخ تفسیر، ص (۲۶۱-۴۸۵).
[۴] کمالی دزفولی، علی، ۱۲۹۲ -، شناخت قرآن، ص۵۵۴.
[۵] جلالیان، حبیب الله، تاریخ تفسیرقرآن کریم، ص۱۶۶.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. ذهبی، محمد حسین، -۱۹۷۷م، التفسیروالمفسرون، ج۲، ص (۴۶-۴۹).    
۲. صدرحاج سیدجوادی، احمد، ۱۲۹۶ -، دائرة المعارف تشیع، ص۴.
۳. کمالی دزفولی، علی، ۱۲۹۲ -، تاریخ تفسیر، ص (۲۶۱-۴۸۵).
۴. کمالی دزفولی، علی، ۱۲۹۲ -، شناخت قرآن، ص۵۵۴.
۵. جلالیان، حبیب الله، تاریخ تفسیرقرآن کریم، ص۱۶۶.


منبع

[ویرایش]
۷
فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «مفسران امامیه».    جعبه ابزار