مفرد تام

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمفرد تام، به‌معنای لفظی است که بدون انضمام لفظ دیگری معنای مستقل و کاملی داشته باشد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

لفظ مفرد به لحاظ استقلال و عدم استقلال در معنا، دو گونه است: ‌ لفظ مفرد تام و ادات. لفظ مفرد تام، لفظی است که بدون انضمام لفظ دیگری معنای مستقل و کاملی داشته باشد مانند: زید که اسم است و ضَرَبَ که فعل است. از بیان فوق روشن شد که لفظ مفرد به دو قسم اسم و فعل (‌ کلمه) ‌ تقسیم می‌گردد.

مستندات مقاله

[ویرایش]

در تنظیم این مقاله از منبع ذیل استفاده شده است:

• علامه حلی، حسن بن یوسف، الجوهر النضید.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. علامه حلی، حسن بن یوسف، الجوهر النضید، ص۱۲.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «مفرد تام»، تاریخ بازیابی۱۳۹۶/۴/۲۰.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات منطقی | لفظ مفرد
جعبه ابزار