مع‌الله فی‌السماء (کتاب)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمع‌الله فی‌السماء در زمینه کیهان‌شناسی و رابطه آن با خداشناسی اثر دکتر احمد زکی نویسنده معاصر مصری است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

مع‌الله فی‌السماء نوشته دکتر احمد زکی نویسنده معاصر مصری. این کتاب، دقیق‌ترین کتاب در زمینه کیهان‌شناسی و رابطه آن با خداشناسی است. نویسنده در آن، مسائل عمیق کیهانی را مطرح کرده به‌گونه‌ای که عظمت خالق نمود پیدا کند، به‌خوبی سخن گفته است و گمان می‌کنم در این‌راه، گوی سبقت را از دیگران ربوده است. از او بهره فراوان برده‌ام.

منبع

[ویرایش]

معرفت، محمدهادی، تفسیر و مفسران، ج۲، ص۴۷۲.    


جعبه ابزار