معین‌الدین محمد بن سلیمان پروانه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمعین‌الدین محمد فرزند معین‌الدین سلیمان از افراد مشهور خاندان پروانه بود، وی امیرنشینی مستقل تشکیل داد.


معرفی خاندان پروانه

[ویرایش]

خاندان پروانه، از خاندان‌های حکومت‌گر ایرانی‌تبار آسیای صغیر (۶۴۹-۷۰۰ق/۱۲۵۱-۱۳۰۱م)، که روزگاری به عنوان تابع دولت سلاجقه روم، و دوره‌ای دیگر به‌طور مستقل بر بخشی از آناتولی، شامل سینوپ، سامسون وجانیک، واقع در بخش میانی و غرب دریای سیاه فرمان راندند.

حکمرانی معین‌الدین محمد

[ویرایش]

پس از معین‌الدین سلیمان پسرش، معین‌الدین محمد که در سینوپ بود، با اعلام استقلال، امیرنشینی مستقل تشکیل داد (۶۷۶-۶۹۶ق/۱۲۷۷-۱۲۹۷م) و تا زمان مرگ در آن‌جا فرمان راند.
[۱] UzunçarŞlı İ H، Anadolu beylikleri، ج۱، ص۱۴۸، Ankara، ۱۹۸۴.
وی با مغولان مناسبات دوستانه داشت.
[۲] UzunçarŞlı İ H، Anadolu beylikleri، ج۱، ص۱۴۸، Ankara، ۱۹۸۴.
[۳] منجم‌باشی احمد دده، صحائف الاخبار، ج۳، ص۳۱-۳۲، ترجمه احمد ندیم، استانبول، ۱۲۸۵ق.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. UzunçarŞlı İ H، Anadolu beylikleri، ج۱، ص۱۴۸، Ankara، ۱۹۸۴.
۲. UzunçarŞlı İ H، Anadolu beylikleri، ج۱، ص۱۴۸، Ankara، ۱۹۸۴.
۳. منجم‌باشی احمد دده، صحائف الاخبار، ج۳، ص۳۱-۳۲، ترجمه احمد ندیم، استانبول، ۱۲۸۵ق.


منبع

[ویرایش]

دانشنامه بزرگ اسلامی، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، برگرفته از مقاله «خاندان پروانه»، شماره ۵۵۰۶.    جعبه ابزار