معین‌الدین علی بن عنایت اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمعین‌الدین علی بن عنایت اصفهانی، از کاتبان قرن یازدهم هجری در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

معین‌الدّین علی بن عنایت اصفهانی، از کاتبان قرن یازدهم هجری در اصفهان بوده است. وی در روز سه‌شنبه ۲۷ ربیع‌الثّانی ۱۰۴۴ق از کتابت نسخه «مصباح المتهجّد» به خط نسخ فراغت حاصل نموده است. نسخ به شماره ۲۳۵۳ در کتابخانه مرکزی دانشگاه طهران موجود می‌باشد.
[۱] دانش‌پژوه، محمدتقی، فهرست کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، ج۹، ص۹۶۱.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. دانش‌پژوه، محمدتقی، فهرست کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، ج۹، ص۹۶۱.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۵۴۱.    


جعبه ابزار