معنای مجازی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمعنای مجازی،معنای غیر موضوع له است.


تعریف

[ویرایش]

معنای مجازی، از اقسام معانی الفاظ و مقابل معنای حقیقی بوده و عبارت است از معنای «غیر موضوع له» لفظ؛ به بیان دیگر، معنایی است که لفظ برای آن وضع نشده و به مناسبت و به کمک قرینه در آن به کار می‌رود، مثل: «رایت اسدا فی الحمام» که از اسد، معنای مجازی آن (رجل شجاع)، اراده شده است.

← معنای مجازی از نوع موضوع له ادعایی


بنا بر نظریه مجاز عقلی که « سکاکی » آن را ارائه داده، معنای مجازی از نوع موضوع له ادعایی است؛ یعنی برای مثال، در جمله «زید اسد» ادعا می‌شود که زید شیر است؛ بنابراین، مجاز در نظر «سکاکی» استعمال لفظ در موضوع له، همراه با یک ادعا است.
[۱] کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم، تهانوی، محمد اعلی بن علی، ج۱، ص۲۰۸.


عناوین مرتبط

[ویرایش]

مجاز.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم، تهانوی، محمد اعلی بن علی، ج۱، ص۲۰۸.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۷۵۸، برگرفته از مقاله «معنای مجازی».    

رده‌های این صفحه : معانی الفاظ
جعبه‌ابزار