معنای لغوی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمعنای لغوی، معنای رایج نزد اهل لغت و دارای لفظ وضع شده است.


تعریف

[ویرایش]

معانی لغوی، به معناهایی گفته می‌شود که میان اهل لغت رواج دارد و الفاظی در مقابل آنها و برای دلالت بر آنها وضع گردیده است. این معانی معمولا در کتاب‌های لغت جمع آوری گردیده است.
[۲] مباحث اصولی، فاضل لنکرانی، محمد، ص۱۷۵.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. انوار الاصول، مکارم شیرازی، ناصر، ج۱، ص۳۳.    
۲. مباحث اصولی، فاضل لنکرانی، محمد، ص۱۷۵.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۷۵۸، برگرفته از مقاله «معنای لغوی».    جعبه ابزار