معقل(غلام ابن زیاد)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمَعْقَل، غلام ابن زیاد بود.


معقل سبب دست‌گیری مسلم‌بن عقیل

[ویرایش]

ابن زیاد سه هزار درهم به مَعْقَل داد و گفت: با این پول در پی مسلم بن عقیل برو. اگر یاران وی رایافتی این پول را به آنها بده و بگو که این پول را در جنگ با دشمن خرج کنند.
تو چنان وانمود کن که گویا یکی از آنها هستی و چون این پول را به آنها دادی مورد اعتماد آنها قرار می‏ گیری و چیزی را از تو مخفی نمی‏ کنند و هر روز صبح و عصر نزد آنها برو.
او به مسجد اعظم کوفه آمد و توانست با مسلم بن عوسجه ارتباط برقرار کند و خود را به عنوان یکی از دوست داران اهل بیت قلمداد نماید. عاقبت مسلم بن عوسجه او را نزد مسلم در خانه هانی برد، معقل با پرداخت پول و بیعت با مسلم هر روز قبل از همه به خانه هانی می ‏رفت و بعد از همه بیرون می‏ آمد و سپس تمام گزارشات را برای ابن زیاد می‌برد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. تاریخ طبری ج۴، ص۲۷۰.    


منبع

[ویرایش]

جمعی از نویسندگان، پژوهشی پیرامون شهدای کربلا، ص۳۸۰.جعبه ابزار