معراج اهل الکمال الی معرفة الرجال

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمؤلف:شیخ سلیمان ماحوزی بحرانی(م۱۱۲۱ق).


معرفی کتاب

[ویرایش]

از خصوصیات کتاب یکی این است که مؤلف مشخصات کامل روات را ذکر می کند و در باره بعضی از روات که مجهول اند و یا چند قول در باره شان هست،‌تحت عنوان «فائده» به طور مفصل، بحث می کند. ویژگی دوم اینکه مؤلف حتی بعضی روات اهل سنت را که قابل اعتماد بوده اند،‌ نام برده است. سوم اینکه کتاب به ترتیب الفبا تنظیم گردیده است تا چنان که خود در اول کتاب گفته، ‌اهل علم به آسانی بتوانند از کتاب بهره گیرند. چهارم اینکه مؤلف به تفصیل راجع به قواعد و ضوابطی که بزرگان نقل و طرح کرده اند بحث کرده است. این کتاب را مولف در شرح کتاب الفهرست شیخ طوسی نوشته است ولی شرح آن تمام نشده و فقط حرف الف, الباء و التاء نوشته شده است.

تحقیق

[ویرایش]

سید مهدی رجائی و عبدالزهراء عونیاتی.

وضعیت نشر

[ویرایش]

این کتاب، در مطبعه سید الشهداء ـ علیه السّلام ـ ، در ایران، به سال ۱۴۱۲ ق به چاپ رسیده است.

منبع

[ویرایش]
سایت اندیشه قم    


رده‌های این صفحه : کتب رجالی شیعه
جعبه ابزار