معدن العرفان

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمعدن العرفان فی فقه مجمع البیان لعلوم القرآن اثـر شیخ ابراهیم (زنده در ۹۰۹ ق) فرزند حسن وراق، از فقهای عصر خود، و از طرق اجازات علمای امامیه می‌باشد.


معرفی تفسیر

[ویرایش]

تفسیر مورد بحث در یک جلد به زبان عربی شامل بخشی از آیات قرآن است.
مـؤلـف آیات احکام قـرآن را گـردآوری نـموده سپس پس از ذکر آیه به بیان احکام فقهی آیه می‌پردازد و دارای مقدمه‌ای مشتمل بر چند فن است.
وی در مـقـدمـه خـود سبب تالیف را چنین بیان کرده است (ثانیها: ان الایات الفقهیة لم یفرد لهااصحابنا رضوان اللّه علیهم مجمعا وافیا و لا نصابا شافیا مع انها اعظم الطرق الی الاحکام الفقهیة و الالـة الاسـتدلالیة علی المسائل الاجتهادیة) او نظر دارد به اینکه مفسران امامیه کمتر به تفسیر آیات احکام قرآن پرداخته‌اند و تالیفات مستقل در این باب کم است لذا مبادرت به تفسیر فقه قرآن مجید نموده است.
ذکری از این تفسیر در الذریعة نیامده است.
ظـاهـرا نسخه منحصر به فرد مورخه ۹۶۸ ق از مخطوطات کتابخانه دانشگاه لوس آنجلس آمریکا است. و ضمن مجموعه شماره ۱۰۶۱ در آن کتابخانه موجود است.
[۲] مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج۱۰۸، ص۹۴.
[۵] محدث نوری، میرزا حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۴۱۷.
[۶] مؤسسة آل البيت (ع) لأحياء التراث، مجله تراثنا، شماره ۲. سال ۴، ۱۴۰۹ ق.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. امین، سیدمحسن، اعیان الشیعة، ج۲، ص۱۲۷.    
۲. مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج۱۰۸، ص۹۴.
۳. آقابزرگ طهرانی، محمدمحسن، طبقات اعلام الشیعة، احیاء الداثر من القرن العاشر، ص۳.    
۴. افندی، عبدالله بن عیسی، ریاض العلماء، ج۱، ص۱۵.    
۵. محدث نوری، میرزا حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۴۱۷.
۶. مؤسسة آل البيت (ع) لأحياء التراث، مجله تراثنا، شماره ۲. سال ۴، ۱۴۰۹ ق.


منبع

[ویرایش]
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «تفاسیر قرن دهم»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۵/۱۱.    


جعبه ابزار