معدل بن علی صفاری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمعدَّل بن علی صفاری، حاکم صفاری سیستان در قرن سوم قمری بعد از برادش لیث بن علی صفاری بود.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

معدل بن علی بن لیث صفاری در سال ۲۹۷ق و پس از برادرش لیث بن علی امیر سیستان شد. حسین بن علی مرورودی فرمانده سپاه احمد بن اسماعیل سامانی با او جنگید و معدل با او مصالحه کرد، امان خواست و سیستان را در سال ۲۹۸ق به او تسلیم کرد. حسین او را با خود به بخارا (که امیر سامانی در آن می‌زیست) برد و امیر؛ او، خانواده و همراهانش را به هرات فرستاد، و معدل در آن‌جا درگذشت.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابن اثیر، علی بن محمد، الکامل فی التاریخ، ج۸، ص۶۰.    
۲. زرکلی، خیرالدین، الاعلام، ج۷، ص۲۶۶-۲۶۷.    


منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۲، ص۱۷۱.


جعبه ابزار