معجم رجال‌ الحدیث

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمؤلف: آیت الله سید ابوالقاسم موسوی خوئی (م ۱۴۱۳ق).


معرفی کتاب

[ویرایش]

بدون تردید و مبالغه، درطول تاریخ در علم رجال چنین کتاب جامع و روان و مفیدی نوشته نشده است.
برخی از مباحث جلد اول این کتاب عبارت اند از: نیاز به علم رجال و دلیل آن، معیار وثاقت راوی،‌ میزان اعتبار توثیقات عامه، اشکالات توثیقات عامه، پژوهشی در روایات کتب اربعه، دلیل منکران حاجت به علم رجال و پاسخ آنها.
هم چنین این کتاب حاوی شرح احوال ۱۵۶۷۶ نفر با ذکر تمام استادان و شاگردان ایشان است و جای روایات هر کس را در کتب اربعه نشان داده و با این کار مشکل مشترکات را حل نموده است و کتاب مستدرک از مولف محترم و کتاب المعین علی معجم رجال الحدیث و دلیل معجم از آقای محمد سعید طریحی بر آن نگاشته شده است.

وضعیت نشر

[ویرایش]

این کتاب، در ۲۴ جلد به زبان عربی به کوشش منشورات مدینه ‌العلم،‌در قم، به سال ۱۴۰۹ ق چاپ و منتشر شده است.

منبع

[ویرایش]
سایت اندیشه قم    


جعبه ابزار