معبودان باطل (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبنا بر آیات قرآن تمامی معبودان غیر از الله، باطل هستند.


باطل بودن معبودها

[ویرایش]

بطلان و پوچى هر معبودی، جز خداوند:
۱. «ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ ...؛این بخاطر آن است که خداوند حقّ است؛ و آنچه را غیر از او می‌خوانند باطل است....»
۲. «ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ ...؛اینها همه دلیل بر آن است که خداوند حقّ است، و آنچه غیر از او می‌خوانند باطل است....»

پانویس

[ویرایش]
 
۱. حج/سوره۲۲، آیه۶۲.    
۲. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه موسوی همدانی، ج۱۴، ص۵۶۴.    
۳. لقمان/سوره۳۱، آیه۳۰.    
۴. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه موسوی همدانی، ج۱۶، ص۳۴۱.    


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۶، ص۱۰۳، برگرفته از مقاله «معبودان باطل».    


رده‌های این صفحه : باطل | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار