معاشرت نیکو

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



در فرمایشات مولای متقیان از آداب معاشرت سخنان بسیاری به میان آمده است که به آنها اشاره می‌کنیم.


آداب معاشرت با خانواده

[ویرایش]

لا تجعلن اکثر شغلک باهلک و ولدک؛ فان یکن اهلک و ولدک اولیاالله، فان الله لا یصیع اولیاه، و ان یکونوا اعداالله، فما همک و شغلک باعداالله؟!.
بیشترین وقت خود را صرف زن و فرزندت مکن؛ زیرا اگر زن و فرزند تو دوستان خدا باشند، خداوند دوستان خود را وانمی گذارد و اگر دشمنان خدا باشند، چرا باید هم و غمت متوجه دشمنان خدا باشد.

برتر از خویشاوندی

[ویرایش]

الکرم اعطف من الرحم.
کرامت و جوانمردی (در جلب عاطفه‌ها) از خویشاوندی برتر است.

بهترین همنشینان

[ویرایش]

من کتاب له للاشتر لما ولاه مصر: ثم الصدق بذوی المروءات و الاحساب، و اهل البیوتات الصالحة، و السوابق الحسنة؛ ثم اهل النجدة والشجاعة، و السخا و السماحة، فانهم جماع من الکرم.
در فرمان استانداری مصر به مالک اشتر می‌نویسد: دیگر آن که با ارباب مروت و آنان که از خانواده‌های شریف و شایسته هستند و پیشینه‌های نیکو دارند و سپس با کسانی که دلاور و شجاع و بخشنده و گشاده دست‌اند، همنشین باش که آنان همه بزرگواری را در خود جمع کرده‌اند.

آداب معاشرت با مردم

[ویرایش]

زهدک فی راغب فیک، نقصان حظ. و رغبتک فی زاهد فیک، ذل نفس .
بی اعتنایی تو به کسی که به تو راغب است کم سعادتی است و تمایل تو به کسی که به تو راغب است، خواری نفس است.

جایگاه نرمی

[ویرایش]

من کتاب له الی بعض عماله: اخلط الشدة بضغث من اللین، و ارفق ما کان الرفق ارفق.
سختی و شدت را با نرمی و ملایمت بیامیز، در جایی که نرمی مناسب تر و به مصلحت نزدیک تر است نرمی کن.

اینگونه معاشرت نما

[ویرایش]

خالطوا الناس مخالصة ان متم معها بکوا علیکم، و ان عشتم حنوا الیکم.
با مردم چنان معاشرت کنید که اگر بمیرید بر شما بگریند و اگر زنده باشید (غایب شوید) مشتاق دیدن شما باشند.

کفایت ادب

[ویرایش]

کفاک ادبا لنفسک اجتناب ما تکرهه من غیرک.
برای ادب خود همین بس که از آن چه که بر دیگری نمی‌پسندی، دوری کنی.

زیورهای تازه

[ویرایش]

الاداب حلل مجددة.
آداب، زیورهای همیشه تازه‌اند.

موجب فضیلت و برتری

[ویرایش]

اذا حییت بتحیة فحی باحسن منها، و اذا اسدیت الیک ید فکافئها بما یربی علیها، والفضل مع ذلک للبادی.
هنگامی که درودی به تو گفته شد با درودی بهتر آن را پاداش بده و هنگامی که دستی به تو عطایی کند تو بیش از آن عطا مقابله بکن و با این حال برتری از آن کسی است که آغاز کرده است.

میراث بزرگ

[ویرایش]

لا میراث کالادب.
هیچ میراثی همانند ادب نیست.

پاداش نیکان

[ویرایش]

ازجر المسیء بثواب المحسن.
بدکاری را پاداش نیکان ده تا او را از بدی باز داری.

دوری از سخن چین

[ویرایش]

من اطاع التوانی ضیع الحقوق، و من اطاع الواشی ضیع الصدیق.
هر آن کس که از سستی اطاعت کند، حقوق افراد را تباه سازد و کسی که از گفته سخن چین پیروی کند دوست صمیمی خویش را از دست بدهد.

نهی از بلندکردن صدا

[ویرایش]

لاصحابه عند الحرب: امیتوا الاصوات، فانه اطرد للفشل.
به یاران خود در هنگام جنگ می‌فرمود: آهسته سخن بگویید، زیرا ترس و اختلاف را بهتر ریشه کن می‌سازد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. امام علی علیه السلام، نهج البلاغه، حکمت ۳۵۲     .
۲. امام علی علیه السلام، نهج البلاغه، حکمت ۲۴۷     .
۳. امام علی علیه السلام، نهج البلاغه، نامه ۵۳     .
۴. امام علی علیه السلام، نهج البلاغه، حکمت ۴۵۱.     .
۵. امام علی علیه السلام، نهج البلاغه، نامه ۴۶     .
۶. امام علی علیه السلام، نهج البلاغه، حکمت ۱۰     .
۷. امام علی علیه السلام، نهج البلاغه، حکمت ۴۱۲     .
۸. امام علی علیه السلام، نهج البلاغه، حکمت ۵     .
۹. امام علی علیه السلام، نهج البلاغه، حکمت ۶۲     .
۱۰. امام علی علیه السلام، نهج البلاغه، حکمت ۱۱۳     .
۱۱. امام علی علیه السلام، نهج البلاغه، حکمت ۱۷۷.     .
۱۲. امام علی علیه السلام، نهج البلاغه، حکمت ۲۳۹.     .
۱۳. امام علی علیه السلام، نهج البلاغه، نامه ۱۶     .


منبع

[ویرایش]

سایت اندیشه قم برگرفته از مقاله«خوشبختی و سعادت»    

رده‌های این صفحه : مقالات اندیشه قم




جعبه ابزار