معاذ (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمعاذ ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

معاذ بن جبل، معاذ بن جبل‌ بن عمرو بن اوس بن عائذ یکی از اصحاب پیامبر اسلام (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم)
معاذ بن مسلم هراء نحوی کوفی، معاذ بن مسلم هرّاء نحوی كوفی، فرزند مسلم بن ابی‌ساره، از خاندان آل ابی‌ساره در کوفه، و یکی از متخصصان در فقه اسلامی


رده‌های این صفحه : ابها‌م‌زدایی
جعبه ابزار