معاد (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاز عناوین و موضوعات مهمی که در آیات قرآن مطرح شده، معاد است.


معنای معاد

[ویرایش]

معاد، از «عاد، يعود» در اصل «مَعْوَد» بوده‌ و به مكانى كه بازگشت و عود در آن اتّفاق مى‌افتد، گفته شده‌ و بر عالم آخرت نيز اطلاق مى‌شود، زيرا بازگشت مردم به آنجا است، و در اصطلاح به معناى بازگشت دوباره انسانها براى حضور در قيامت است و در حقيقت آن اختلاف است.
متکلمان و فقيهان اهل سنت و اهل حدیث معتقدند كه معاد جسمانى است؛ زيرا آنان روح را جسمى مى‌دانند كه در بدن جريان دارد همانند جريان آتش در زغال و آب در گل و روغن در زیتون. معظم فلاسفه و پيروان مشائین معتقدند كه معاد فقط روحانى است. بسيارى از بزرگان حکما و عرفا و عدّه‌اى از متكلمان و بسيارى از عالمان شیعه همانند شیخ مفید، شیخ طوسی، سيد مرتضى، علامه طوسى و ... معتقدند معاد جسمانى و روحانى است؛ زيرا روح امرى است مجرّد به بدن باز مى‌گردد.
در اين عنوان تنها اطّلاعات مربوط به حيات مجدّد انسانها جمع‌آورى شده و مباحث مربوط به آخرت
[۶] به مقاله آخرت (قرآن) رجوع شود.
، برزخ
[۷] به مقاله برزخ (قرآن) رجوع شود.
، بهشت
[۸] به مقاله بهشت (قرآن) رجوع شود.
، پاداش
[۹] به مقاله پاداش (قرآن) رجوع شود.
، جهنّم
[۱۰] به مقاله جهنم (قرآن) رجوع شود.
، حسابرسی
[۱۱] به مقاله حسابرسی (قرآن) رجوع شود.
، حشر
[۱۲] به مقاله حشر (قرآن) رجوع شود.
، عذاب
[۱۳] به مقاله عذاب (قرآن) رجوع شود.
، قیامت
[۱۴] به مقاله قیامت (قرآن) رجوع شود.
، لقاء اللّه
[۱۵] به مقاله لقاء الله (قرآن) رجوع شود.
و مرگ
[۱۶] به مقاله مرگ (قرآن) رجوع شود.
در جايگاه خود آمده است. در این عنوان آیاتی معرفی می‌شوند که در آن‌ها از واژه‌هاى «عود»، «مصير»، «احيى»، «بعث»، «رجع» و مشتقّات و آيات داراى معانى مشابه استفاده شده است.

عناوین مرتبط

[ویرایش]

آسانی معاد (قرآن)، ابراهیم و معاد (قرآن)، استبعاد معاد (قرآن)، استهزای معاد (قرآن)، اقرار به معاد (قرآن)، انکار معاد (قرآن)، ایمان به معاد (قرآن)، بت‌ها و معاد (قرآن)، تشبیه معاد (قرآن)، تعجب از معاد (قرآن)، تکذیب معاد (قرآن)، توجه به معاد (قرآن)، توشه معاد (قرآن)، جهل به معاد (قرآن)، حتمیت معاد (قرآن)، حقانیت معاد (قرآن)، خوف از معاد (قرآن)، دلایل معاد (قرآن)، زمان معاد (قرآن)، شبهات معاد (قرآن)، شک در معاد (قرآن)، شناخت معاد (قرآن)، عقیده به معاد (قرآن)، فلسفه معاد (قرآن)، کفر به معاد (قرآن)، معاد جسمانی (قرآن)، معاد در ادیان (قرآن)، منکران معاد (قرآن)، وعده معاد (قرآن)، یقین به معاد (قرآن).

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج ۳، ص ۳۱۷، «عود».    
۲. مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن، ج ۸، ص ۲۵۴، «عود».    
۳. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج ۳، ص ۳۱۷، «عود».    
۴. صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم‌، المبدء و المعاد، ص ۳۷۳.    
۵. مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج ۷، ص ۴۷- ۵۴.    
۶. به مقاله آخرت (قرآن) رجوع شود.
۷. به مقاله برزخ (قرآن) رجوع شود.
۸. به مقاله بهشت (قرآن) رجوع شود.
۹. به مقاله پاداش (قرآن) رجوع شود.
۱۰. به مقاله جهنم (قرآن) رجوع شود.
۱۱. به مقاله حسابرسی (قرآن) رجوع شود.
۱۲. به مقاله حشر (قرآن) رجوع شود.
۱۳. به مقاله عذاب (قرآن) رجوع شود.
۱۴. به مقاله قیامت (قرآن) رجوع شود.
۱۵. به مقاله لقاء الله (قرآن) رجوع شود.
۱۶. به مقاله مرگ (قرآن) رجوع شود.


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۲۸، ص۳۶۵، برگرفته از مقاله «معاد».    


رده‌های این صفحه : معاد | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار