مصفی المقال فی مصنفی علم الرجال

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمؤلف:علامه شیخ آقا بزرگ طهرانی (م ۱۳۸۹ هـ . ق)


معرفی کتاب

[ویرایش]

مؤلّف در این کتاب به ذکر علمائی که در علم رجال به تصنیف و تألیف کتاب، رساله و جزوه پرداخته اند به طوری که حتی اگر شخصی در ضمن کتابش فقط زندگی نامه یک یا چند نفر را ذکر کرده، مؤلّف در کتاب خود آن را متذکر شده و آن را جزء کتاب های رجالی محسوب کرده است و اگر فردی مقاله ای هم در این خصوص نوشته است آن را هم ذکر کرده است. ترتیب این کتاب بر طبق حروف الفباء می باشد.

وضعیت نشر

[ویرایش]

این کتاب در یک جلد به همت فرزند مولف احمد متروی به وسیله نشر عترت به چاپ رسیده است.

منبع

[ویرایش]
سایت اندیشه قم    


رده‌های این صفحه : آثار آقا بزرگ تهرانی
جعبه ابزار