مصباح‌ الاصول

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمؤلف:آیت الله العظمی خوئی (م ۱۴۱۳ ق).


معرفی كتاب

[ویرایش]

این كتاب در موضوع اصول فقه شیعه امامیه است كه در واقع تقریرات درس آیت الله خوئی است كه سید سرور بهسودی آن را نگاشته است. این كتاب دربردارنده بخش مباحث عقلی اصول فقه است.

موضوعات کتاب

[ویرایش]

عناوین مورد بحث در این كتاب عبارت اند از: القطع، التجری، العلم الاجمالی، حجیه الامارات، الظواهر، قول اللغوی، الاجماع، الثمره، خبر واحد، الظن المطلق، البرائه، التسامح فی ادله السنن، التخییر، الاشتغال، قاعده المیسور، استصحاب، التعادل و التراجیح.

وضعیت نشر

[ویرایش]

این كتاب در دو جلد، به همت انتشارات «مكتبه الداوری»، در قم، به سال ۱۴۱۲ ق چاپ و منتشر شده است.


منبع

[ویرایش]
سایت اندیشه قم    
جعبه ابزار