مشترکات ثقلین

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاوصاف مشترکی بین قرآن و ا هل‌بیت(علیهم السلام) در روایات نقل شده است که به بیان آنها می‌پردازیم.


مشترکات قرآن و اهل بیت(ع)

[ویرایش]

در روایات پرشمار منقول از پیامبر(صلی الله علیه وآله)اوصاف مشترکی برای قرآن و عترت(علیهم السلام)آمده است که به مهم‌ترین آنها اشاره می‌کنیم:

← ثقلین


«ما تَرَک» پیامبر و دو شیء گرانبهایند: «إنی تارک فیکم الثقلین».
[۱] مسند احمد، ج۳، ص۱۴.
[۲] مسند احمد، ج‌۴، ص‌۳۷۱.
[۳] المصنف، ج‌۷، ص‌۱۷۶.
[۴] کتاب السنه، ص‌۶۲۹‌.


← سفارش پیامبر


سفارش شده پیامبرند: «أوصیکم بکتاب الله و عترتی».

← خلیفه پیامبر


«خلیفه» پیامبرند: «خلیفتین کتاب الله... و عترتی».
[۸] مسند احمد، ج‌۵‌، ص‌۱۸۲.
[۹] مجمع الزوائد، ج‌۱، ص‌۱۷۰.
[۱۰] مجمع الزوائد، ج‌۹، ص‌۱۶۲.


← کشتی نجات


کشتی نجات امّت‌اند: «مَثَلُهما کمثل سفینة نوح».

← جاودانه


باقی و جاودانه‌اند: «إنّهما لن یَنْقَضِیا حتّی یَردا علیّ الحوض».
[۱۴] مجمع الزوائد، ج‌۱۰، ص‌۳۶۲.
[۱۵] ما روی فی الحوض الکوثر، ص‌۸۸.
[۱۶] المعجم الکبیر، ج‌۳، ص‌۶۷.
[۱۷] المعجم الکبیر، ج‌۳، ص۱۸۱.


← وجوب تمسک به آنها


تمسک به آن دو واجب است: «فتمسَّکوا بهما».

← موجب هدایت


موجب هدایت انسان‌اند: «ما‌إنْ تَمَسَّکْتم بهما لن تضلّوا أبداً».
[۲۱] تاریخ یعقوبی، ج‌۲، ص‌۱۱۱.
[۲۲] تفسیر ابن‌کثیر، ج‌۴، ص‌۱۲۲.
[۲۳] کنزالعمال، ج‌۱، ص‌۱۷۳.


← جدائی ناپذیر


از هم جدا نمی‌شوند تا در قیامت در کنار حوض بر پیامبر(صلی الله علیه وآله) وارد شوند: «لن یَفْتَرِقا حتّی یَرِدا علیّ الحوض».
[۲۴] مسند احمد، ج‌۳، ص‌۱۷.
[۲۵] مسند احمد، ج‌۳، ص۵۹.
[۲۶] مسند ابی یعلی، ص‌۲۹۷.


← اتمام حجت پیامبر با آنها


پیامبر(صلی الله علیه وآله) به وسیله آن دو بر امّت اتمام حجّت کرده است: «أَتمَّ الحُجَّة علی الأمّة بهما».

← سؤال پیامبر در قیامت از آن دو


در قیامت خدا و پیامبر(صلی الله علیه وآله) درباره آن دو از مردم سؤال می‌کنند: «إنّی سائلکم حین تردون عَلَیَّ الحوض عن الثقلین إنّ اللّه سائلکم کیف خَلَفْتُمونی فی کتاب اللّه و أهل بیتی».

← هلاکت در پیش گرفتن بر آن دو


پیشی گرفتن بر آن دو و تخلف از آن دو مایه هلاکت است: «فلا تقدّموهما فتهْلِکوا و لا تُقَصِّروا عنهما فتهْلِکوا».
[۳۱] مجمع الزوائد، ج‌۹، ص‌۱۶۴.
[۳۲] المعجم الکبیر، ج‌۳، ص‌۶۴.
[۳۳] کنزالعمال، ج‌۱، ص‌۱۸۸.


تذکر

[ویرایش]

برای آشنائی بیشتر به مقالات زیر مراجعه شود:
اهل بیت و قرآن
اهل بیت و علوم قرآن
قرآن از منظر اهل بیت
نسبت اهل بیت و قرآن
سیره اهل بیت در قرائت

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مسند احمد، ج۳، ص۱۴.
۲. مسند احمد، ج‌۴، ص‌۳۷۱.
۳. المصنف، ج‌۷، ص‌۱۷۶.
۴. کتاب السنه، ص‌۶۲۹‌.
۵. تفسیر عیاشی، ج‌۱، ص‌۲۵۰.    
۶. الشفاء بتعریف حقوق المصطفی(ص)، ج‌۲، ص‌۱۹۴.    
۷. شواهد التنزیل، ج‌۱، ص‌۱۹۱.    
۸. مسند احمد، ج‌۵‌، ص‌۱۸۲.
۹. مجمع الزوائد، ج‌۱، ص‌۱۷۰.
۱۰. مجمع الزوائد، ج‌۹، ص‌۱۶۲.
۱۱. الطرائف، ص‌۱۱۴.    
۱۲. مناقب، کوفی، ج‌۲، ص‌۱۴۸.    
۱۳. خلاصة عبقات الانوار، ج‌۴، ص‌۱۴۳.    
۱۴. مجمع الزوائد، ج‌۱۰، ص‌۳۶۲.
۱۵. ما روی فی الحوض الکوثر، ص‌۸۸.
۱۶. المعجم الکبیر، ج‌۳، ص‌۶۷.
۱۷. المعجم الکبیر، ج‌۳، ص۱۸۱.
۱۸. الکافی، ج‌۲، ص‌۴۱۵.    
۱۹. ینابیع الموده، ج‌۱، ص‌۳۴۵.    
۲۰. ینابیع الموده، ج‌۱، ص۳۴۹.    
۲۱. تاریخ یعقوبی، ج‌۲، ص‌۱۱۱.
۲۲. تفسیر ابن‌کثیر، ج‌۴، ص‌۱۲۲.
۲۳. کنزالعمال، ج‌۱، ص‌۱۷۳.
۲۴. مسند احمد، ج‌۳، ص‌۱۷.
۲۵. مسند احمد، ج‌۳، ص۵۹.
۲۶. مسند ابی یعلی، ص‌۲۹۷.
۲۷. خصائص امیرالمؤمنین(علیه السلام)، ص‌۹۳.    
۲۸. خلاصة عبقات الانوار، ج‌۴، ص‌۳۰۳.    
۲۹. حدیث الثقلین، ص‌۳۴.    
۳۰. خلاصة عبقات الانوار، ج‌۲، ص‌۲۵۷.    
۳۱. مجمع الزوائد، ج‌۹، ص‌۱۶۴.
۳۲. المعجم الکبیر، ج‌۳، ص‌۶۴.
۳۳. کنزالعمال، ج‌۱، ص‌۱۸۸.


منبع

[ویرایش]
دانشنامه موضوعی قرآن.    


رده‌های این صفحه : تاریخ معصومان | فضائل اهل بیت
جعبه ابزار