مسلم (غلام امام حسین)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افوی از اصحاب امام حسین علیه السلام و غلام آن حضرت بود


بررسی حضور مسلم در کربلا

[ویرایش]

منابع متأخر و پیشین درباره حضور وی در کربلا سخنی نگفته‌اند. تنها مؤلف «یاران پایدار» وی را از شهیدان کربلا قلمداد کرده است.
[۳] یاران پایدار، امینی، محمد هادی، ج۱، ص۱۶۶.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. رجال طوسی، طوسی، محمد بن حسن، ج۱، ص۱۰۵.    
۲. معجم رجال حدیث، خوئی، ابو القاسم، ج۱۹، ص۱۶۹.    
۳. یاران پایدار، امینی، محمد هادی، ج۱، ص۱۶۶.


منبع

[ویرایش]

پژوهشی پیرامون شهدای کربلا، جمعی از نویسندگان، ص۳۵۹.    


جعبه ابزار